browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Gala rozdania stypendium Prezesa Rady Ministrów

Opublikowano przez 30 listopada 2022 Możliwość komentowania Gala rozdania stypendium Prezesa Rady Ministrów została wyłączona

29 listopada 2022 roku po dwóch latach przerwy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W wydarzeniu uczestniczyli: Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, wicewojewoda Tomasz Wójcik, p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Jerzy Sołtysiak oraz wicekurator Bogusław Ogorzałek. Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023 przyznawane są na podstawie osiągnięć uczniów uzyskanych w roku szkolnym 2021/2022. Podczas wtorkowej uroczystości nagrodzonych zostało łącznie 256 uczniów z województwa zachodniopomorskiego. W naszej szkole stypendia otrzymały Martyna Karmelita z IVLOa, Klaudia Nalewska z IVTH oraz Hanna Kuźmicz z IIITOŚ. Stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję  z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

Po powrocie z gali uczennice wraz z Panią Dyrektor Beatą Chmielewską zostały zaproszone na spotkanie z władzami Powiatu Choszczeńskiego. Pani Wioletta Kaszak Starosta Powiatu Choszczeńskiego oraz Wicestarosta Paweł Szuber pogratulowali uczniom zdobycia prestiżowej nagrody, a także dowiedzieli się co znaczy na nich ta nagroda, która może pomóc w realizacji dalszych marzeń i planów.

Serdecznie gratulujemy naszym stypendystkom. Serdeczne  podziękowania składamy nauczycielom, którzy wspierali  uczennice w osiągnięciu wysokich wyników oraz życzymy dalszych sukcesów w nauczaniu młodego pokolenia.

Hanna Kuźmicz III TOŚ

Comments are closed.