browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Apel Niepodległości

Opublikowano przez 11 listopada 2022 Możliwość komentowania Apel Niepodległości została wyłączona

11 listopada obchodzimy kolejną rocznicę naszej niepodległości. W naszej szkole z tej okazji w dniu 10 listopada został zorganizowany uroczysty apel. Uroczystość zgromadziła nie tylko całą społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły. Na apel przybyli także zaproszeni goście:

Paweł Szuber – Wicestarosta Choszczeński, Eugeniusz Nykiel – Przewodniczący Rady Powiatu Choszczeńskiego, Jan Kuźmiński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Choszczeńskiego, Stanisław Rydz – radny Rady Powiatu Choszczeńskiego, Roman Naskręt – radny Powiatu Choszczeńskiego, Insp. Kazimierz Piotrowski – Komendant Powiatowy Policji w Choszcznie, Edyta Tyburczy – Kujawa – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Choszcznie, Małgorzata Majewska – przedstawiciel Rady Rodziców w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, a także rodzice.

Już po raz piąty nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”, polegającej na wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego. Po części wstępnej prowadzące apel: Klaudia Klejna z klasy IITH oraz Katarzyna Warszawiak z klasy IVTH zaprosiły dyrektor szkoły, panią Beatę Chmielewską, o zabranie głosu. Pani dyrektor przywitała społeczność szkolną oraz wszystkich przybyłych na uroczystość gości. Nawiązała w swym przemówieniu do odśpiewanego przed chwilą hymnu jako symbolu naszej tożsamości, miłości do Ojczyzny, symbolu walki o wolność, wiary i zwycięstwa. W przemówieniu podkreśliła, co to znaczy nie mieć własnego państwa, być karanym za to, że jest się Polakiem. Podkreśliła wagę symboli narodowych: hymnu, flagi narodowej, Orła Białego.

Po wystąpieniu pani dyrektor głos zabrał Wicestarosta, pan Paweł Szuber. Nawiązał także do losu Polaków w latach niewoli, w swoim przemówieniu podkreślił szczególną rolę młodzieży, bardzo aktywnej w czasach, kiedy ta aktywność na rzecz polskości mogła kosztować młodego człowieka życie. Młodzi ludzie nie wahali się wówczas zakładać wielu organizacji, których celem było potrzymanie polskiej tożsamości. Zwrócił się do młodzieży zgromadzonej w hali sportowej, podkreślił jej rolę w kształtowaniu wartości w przyszłości, podtrzymaniu naszej tożsamości i budowaniu nowoczesnego państwa.

Prowadzące podziękowały pani Dyrektor i panu Wicestaroście za słowa skierowane do wszystkich zgromadzonych na apelu i zaprosiły na montaż słowno–muzyczny, przygotowany z tej okazji przez młodzież szkoły pod kierunkiem pani Beata Zgorzelskiej.

Klaudia i Kasia zabrały słuchaczy w podróż w przeszłość. Jej początki sięgają czasów rozbiorów i utraty państwowości polskiej, Opowiadały o drodze Polaków do wolności i wysiłku kolejnych pokoleń, by wyzwolić kraj spod obcego zwierzchnictwa. Podkreślały nie tylko wysiłek Polaków organizujących kolejne powstania, ale także tych, którzy heroicznie walczyli poza granicami ziem polskich, próbując nagłośnić sprawę narodu, który bezskutecznie od ponad wieku podejmuje walkę narodowowyzwoleńczą. Podczas prezentacji przedstawione zostały sylwetki Ojców Polskiej Niepodległości, którzy reprezentowali poglądy ze wszystkich stron sceny politycznej, ale mimo różnic w poglądach, łączyła ich idea niepodległości państwa.

Opowieść prowadzących wzbogacała prezentacja multimedialna, którą obsługiwał Gracjan Król z klasy IITH oraz występy recytatorów: Patrycji Działak z klasy IVLOa, Magdaleny Szewczyk z klasy IIITH, Hanny Kazimierczak z klasy IITH i Jagody Cichowskiej z klasy ITH.

Podniosłym momentem apelu było piękne wykonanie piosenki „Biały krzyż” przez Joannę Stąporek z klasy IVTOŚ. Zapalenie znicza podczas pieśni pod brzozowym krzyżem było symbolem pamięci o tych Polakach, którzy ponieśli najwyższą ofiarę – własne życie, w walce za Ojczyznę.

Dla Polaków powstanie państwa polskiego było czymś ważnym. Jednak dla społeczności międzynarodowej mógł ten fakt najzwyczajniej umknąć uwadze w natłoku rozmaitych wydarzeń dziejących się tuż po I wojnie światowej. Dlatego istotnym momentem było wysłanie przez Józefa Piłsudskiego, Tymczasowego Naczelnika Państwa, do najważniejszych przywódców państw ówczesnego świata depeszy notyfikującej powstanie państwa polskiego. Tekst depeszy odczytała Maja Gardian z klasy IIITH.

Po zakończonej części słowno–muzycznej przyszedł czas na ogłoszenie wyników Szkolnego Konkursu Wiedzy o Józefie Piłsudskim. W tym roku laureatami konkursu zostali:

  • Pola Rafińska, klasa IVLOa – I miejsce;
  • Jakub Poźniak, klasa IA BSIST – II miejsce;
  • Damian Cichowski, klasa ITH – III miejsce.

Laureatom dyplomy wręczyły i gratulowały: dyrektor szkoły, pani Beata Chmielewska oraz pani Beata Zgorzelska organizator konkursu.

Prowadzące na koniec apelu podkreśliły, że niepodległość jest krucha i zależy od tego, jak będziemy ją szanować, dbać, a – jak będzie trzeba – to o nią walczyć. Wojna za naszą wschodnią granicą pokazuje, że wolność, suwerenność i niepodległość nie są czymś trwałym i, jak o każdą wartość, trzeba o nie dbać, troszczyć się i pamiętać, że to od nas samych zależy, czy będziemy cieszyć się NIPEODLEGŁOŚCIĄ i bez obaw ją celebrować.

Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym.

Józef Piłsudski

Pamiętajmy o słowach Piłsudskiego, wywieśmy flagę narodową, oddając hołd naszej Ojczyźnie.

Beata Zgorzelska

Fotografie: Piotr Figas

Comments are closed.