browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zajęcia w przedsiębiorstwie

Opublikowano przez 10 października 2022 Możliwość komentowania Zajęcia w przedsiębiorstwie została wyłączona

W ostatnim tygodniu września starsze klasy Technikum w zawodzie technik ochrony środowiska, czyli 28.09.2022 r. klasa III, a w początkach października, czyli 03.10.2022 r. – klasa IV, nasiliły działania zawodowe. Wraz z nauczycielem zawodu, panią Jadwigą Czyż, uczniowie dwukrotnie odwiedzili Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Choszcznie.

Celem tych zajęć było zapoznanie się z ogólnie pojętą pracą dużego zakładu związanego z wykorzystaniem energii paliw, czyli po prostu ciepłowni. Sposób, w jaki odbywa się proces pozyskiwania ciepła, rodzaje palenisk, rodzaj stosowanego paliwa, proces zmiękczania wody do celów kotłowych, rodzaje odpylaczy oraz postępowanie z odpadami powstającymi podczas spalania – wszystkie te tematy stały się źródłem fachowych pytań młodzieży z TOŚ. Ponadto zapoznano się z przepisami prawnymi regulującymi funkcjonowanie ciepłowni.

Uczniowie przekonali się, że wszystkie wiadomości i umiejętności, które zdobywają na lekcjach, przydają się później w ich praktycznym zastosowaniu. Dzięki osobistemu zaangażowaniu kierownika ciepłowni, pana Roberta Lewickiego, zajęcia przebiegały jak dobrze zaplanowany proces technologiczny, a więc spodziewany rezultat końcowy, czyli przyrost wiedzy zawodowej, nastąpił. Dziękujemy za zaproszenie.

Hania Kuźmicz i Hania Kudełka IIITOŚ
pani Jadwiga Czyż

Comments are closed.