browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nasz Samorząd w Szczecinie

Opublikowano przez 25 października 2022 Możliwość komentowania Nasz Samorząd w Szczecinie została wyłączona

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej powołana przy Ministrze Edukacji i Nauki, jako organ doradczy wyrażający opinie i przedstawiający propozycje w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej, przeprowadziła 24 października 2022 r. konsultacje dla młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego.

W spotkaniu, które odbyło się w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, uczestniczyli Jerzy Sołtysiak, p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Katarzyna Parszewska, starszy wizytator Wydziału Wspierania Edukacji, Analiz i Strategii Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Z zaproszenia skorzystały również uczennice naszej szkoły Klaudia Klejna, Klaudia Kwiatkowska z IITH oraz Katarzyna Warszawiak z IVTH.
Podczas konsultacji dyskutowano na temat „Polska szkoła XXI wieku”. Poruszano problemy telefonów w szkołach, hejtu, przemocy i oszustw, zaburzeń relacji międzyludzkich, rozproszenia uwagi i braku koncentracji oraz zdrowia psychicznego w szkołach – w szczególności dostępu do specjalistów, edukacji psychologicznej oraz utworzenia przez Radę poradnika, jak radzić sobie ze zdrowiem psychicznym.

Aktywna działalność naszego Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie polega nie tylko na podejmowaniu ciekawych inicjatyw w szkole, ale także na zaangażowaniu w wydarzenia pozalokalne.

O spotkaniu można przeczytać na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Samorząd Uczniowski ZS Nr 2
im. Noblistów Polskich
w Choszcznie

Comments are closed.