browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

Opublikowano przez 2 października 2022 Możliwość komentowania Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy została wyłączona

2 października przypada Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku jest okazją do rozpowszechniania przesłania o unikaniu przemocy poprzez edukację i zwiększenie świadomości społecznej.

Tradycją naszej szkoły stało się, że dzień ten obchodzimy, podejmując wspólne działania z Komendą Powiatową Policji w Choszcznie, dlatego 3 października 2022 r. zostały przeprowadzone zajęcia z uczniami klas pierwszych. Młodszy aspirant Marcin Felusiak przeprowadził pogadankę na temat rodzajów przemocy, sposobów radzenia sobie z agresją i przemocą. Wskazał młodzieży, w jakich instytucjach może znaleźć pomoc, gdy występuje przemoc w rodzinie. Poruszył również ważny temat odpowiedzialności prawnej w kontekście nowej ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Spotkanie zakończyło się krótkim przedstawieniem charakteru pracy policjanta i zachęceniem do wstąpienia w szeregi policji.

Pedagog Szkolny
Barbara Filipczak

Comments are closed.