browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Edukacja jest wciąż ważna

Opublikowano przez 15 października 2022 Możliwość komentowania Edukacja jest wciąż ważna została wyłączona

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – żyjący w „złotym wieku” kultury polskiej kanclerz Jan Zamojski z pewnością myślał o przyszłej Ojczyźnie, o tym, że jego potomni będą tworzyć być może jeszcze wspanialsze czasy. My, współcześni Polacy, możemy z dozą smutku przewrotnie potwierdzić – są dzisiaj różne Rzeczypospolite. Na szczęście jednak w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej okazuje się, że tym, co może łączyć, jest nieustanna troska o młode pokolenie. Spieramy się o kształt edukacji, debatujemy o jej celach, żonglujemy pomysłami, a jednak panuje niepisana zgoda, że przyszłość Polski zależy od tego, jak będą kształceni młodzi ludzie. Takie jest, według nas, znaczenie słów, które przywołał podczas apelu w dniu 12.10.2022 r. Wicestarosta Choszczeński, pan Paweł Szuber.

Jest jeszcze inny wymiar wspomnianego cytatu. Stanowił on sumę wszystkich wygłoszonych na apelu wystąpień. Bo właśnie o wartościach kryjących się za różnymi fasadami była mowa. Można głosić potrzebę nowoczesnych, adekwatnych do czasów metod nauczania, trzeba adaptować technologię, należy widzieć przede wszystkim szanse, a nie zagrożenia w społeczeństwie informacyjnym, jednak gdy zapomina się o pracy, uczciwości, wytrwałości, przyjaźni, dobrych relacjach nauczycieli i uczniów, upada sens nauczania.

Prowadzący apel: Klaudia Klejna i Maciej Szaciło z IITH, przypomnieli wizję szkoły, która podkreśla paradoks podtrzymywania wartości w świecie zmiennych wyzwań. Te kilka słów, odczytywanych przy większych okazjach, stanowi pewną, solidną ramę obrazu, jakim jest żywa społeczność Zespołu Szkół Nr 2. A skoro mowa o społeczności, to warto przypomnieć drugą część wizji – szkoła jest mocno zrośnięta ze środowiskiem lokalnym.

Dowodem była obecność władz samorządowych oraz osób, które z naszą szkołą są związane. Zaszczycili nas: Wicestarosta Choszczeński – Pan Paweł Szuber, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Choszczeńskiego – pan Jan Kuźmiński, radni Rady Powiatu Choszczeńskiego: pan Roman Naskręt i pan Stanisław Rydz, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Choszcznie – pani Edyta Tyburczy-Kujawa, Przyjaciel Szkoły i jej wieloletni dyrektor – pan Stefan Szemlij, Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Choszcznie – pani Barbara Naskręt, Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Choszcznie – pan Józef Leśniański oraz Przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkół Nr 2 – pani Urszula Błaszczyk. Obecni byli rodzice uczniów, a także pracownicy szkoły.

Po hymnie narodowym zgromadzeni wysłuchali szkicu z dziejów święta edukacji. Ciekawie było usłyszeć fakty potwierdzające wcześniejsze przeczucia, a mianowicie, że niezależnie od czasów, w naszej ojczyźnie chce się podkreślać rolę edukacji. Począwszy od roku 1773, a skończywszy na dobie obecnej, szkoła ma być kuźnią talentów, tyglem wartości. Wiedząc już o tym, wysłuchaliśmy życzeń ze strony społeczności szkolnej ZS Nr 2. Klaudia i Maciej nie zapomnieli o nikim, komu na szkole w pierwszej kolejności zależy – nauczycielach, uczniach i ich rodzicach, a także pracownikach administracji i obsługi.

A jednak to nie wszyscy, komu zależy. Trzeba wspomnieć o władzach samorządowych, które stanowią o szkole w dużym stopniu. Dlatego też z uwagą wysłuchaliśmy wystąpienia Wicestarosty Choszczeńskiego – pana Pawła Szubera. On także odniósł się do historii i rozwinął wątki przywołane przez prowadzących. Warto wspomnieć, że mówiąc o wartościach edukacji, pan Wicestarosta wskazał jej rolę w utrzymaniu tożsamości narodowej, a także podkreślił powinności ludzi wykształconych.

Z kolei dyrektor szkoły, pani Beata Chmielewska, w swoim przemówieniu akcentowała wagę obecności przedstawicieli środowiska lokalnego oraz w rysie historycznym ujęła w całość wartości przyświecające edukacji.

Punktem kulminacyjnym apelu, ku któremu prowadziła narracja, było ślubowanie uczniów klas pierwszych. Słowa wypowiadane podczas ślubowania przez reprezentantów klas są proste, ale bardzo wymowne. Mowa w nich o godności, szlachetnej postawie oraz patronach – Noblistach Polskich.

Apel przygotował Samorząd Uczniowski pod wodzą nowych opiekunek: pani Barbary Filipczak i pani Barbary Ciecierskiej, wraz z nowymi władzami, wyłonionymi przez uczniów we wrześniu. Podczas apelu nastąpił moment, by Laura Simińska z IVLOa, pełniąca funkcję przewodniczącej SU do tej pory, pożegnała społeczność szkolną i przywitała Klaudię Klejnę z IITH, rozpoczynającą kadencję. Dziewczyny obdarowały się kwiatami, a w kuluarach z pewnością niejednym pomysłem.

Tradycją naszej szkoły stało się głosowanie uczniowskie w plebiscycie Belfer Roku. Samorząd Uczniowski określa kategorie, a uczniowie oddają swoje głosy. Napięcie rośnie przez tydzień, a potem, podczas apelu zwycięzcy z wypiekami na twarzy odbierają dyplomy. W tym roku w głosowaniu zwyciężyły:

  • pani Aneta Tuszyńska-Parol w kategorii „Zimne ręce, gorące serce”;
  • pani Agnieszka Kurpiewska w kategorii „Jak z bajki”;
  • pani Agnieszka Kasperczuk w kategorii „Ikona stylu”.

Gratulujemy!

Ostatnim punktem apelu były życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej Przewodniczącej Rady Rodziców w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie – pani Urszuli Błaszczyk. Serdecznie za życzenia dziękujemy.

Przygotowującym apel podziękowała również dyrektor szkoły, pani Beata Chmielewska.

Fotografie: Piotr Figas, Gracjan Król IITH oraz Rodzice

Comments are closed.