browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rozpoczęcie roku 2022/2023

Opublikowano przez 4 września 2022 Możliwość komentowania Rozpoczęcie roku 2022/2023 została wyłączona

Społeczność Szkolna Zespołu Szkół Nr 2 im. Polskich w Choszcznie rozpoczęła nowy rok szkolny 2022/2023 dnia 1 września 2022 r. Podkreślamy rolę Społeczności Szkolnej, ponieważ czujemy się nią i pragniemy, by poczucie wspólnoty było znakiem rozpoznawczym naszej szkoły. Jest to ważne szczególnie teraz, gdy przyjęliśmy 6 klas pierwszych, a kadencję dyrektora rozpoczęła Pani Beata Chmielewska, której bardzo serdecznie gratulujemy. Na nowe otwarcie zawsze jesteśmy gotowi, gdyż kierujemy się myślą:

Dorobek patronów, Noblistów Polskich, którego dziedzictwem są niezbywalne wartości kultury polskiej i europejskiej, jest wyznacznikiem pracy szkoły – mocno zrośniętej ze środowiskiem lokalnym, poszukującej w świecie ciągłych przemian tego, co zapewni absolwentowi wszechstronny rozwój i poczucie spełnienia.

Nasze zakorzenienie w środowisku lokalnym znalazło potwierdzenie w przebiegu uroczystości, która, choć zwarta, miała podniosły charakter. Chcemy podziękować naszym dostojnym gościom. W tym szczególnym dniu odwiedzili nas: Starosta Choszczeńska – Pani Wioletta Kaszak, Wicestarosta Choszczeński – Pan Paweł Szuber, Przewodniczący Rady Powiatu Choszczeńskiego – Pan Eugeniusz Nykiel, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: Pan Henryk Owczarek i Pan Jan Kuźmiński, oraz Radni Rady Powiatu Choszczeńskiego: Pani Małgorzata Buchajczyk, Pan Stanisław Dycha, Pan Roman Naskręt i Pan Stanisław Rydz. Służby reprezentował Komendant Powiatowy Policji w Choszcznie – insp. Kazimierz Piotrowski. Dziękujemy za przybycie również Przyjacielowi Szkoły, wieloletniemu dyrektorowi – Panu Stefanowi Szemlijowi oraz Prezesowi Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Choszcznie – Pani Barbarze Naskręt i Przewodniczącemu Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Choszcznie – Panu Józefowi Leśniańskiemu. Obecni byli rodzice uczniów, a także pracownicy szkoły.

Tradycją polskich szkół, z którą w pełni się utożsamiamy, jest przypominanie tragicznego września 1939 roku. Dlatego też prowadzące apel: Amelia Nagler i Laura Simińska z IVLO przedstawiły krótki rys historyczny podkreślający heroizm obrońców Ojczyzny. Zapytały także o przyczyny obecnego zła, przyjmującego straszne oblicze wojny w Ukrainie. Młodzi ludzie nie znają odpowiedzi, ale poszukują dobra, by przyszły świat uczynić lepszym. Mówiła o tym słowami wierszy naszej patronki Wisławy Szymborskiej „Tutaj” oraz Edwarda Stachury „Człowiek człowiekowi” Amelia Szumotalska z IITOŚ.

Tradycją Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie jest otwartość na zmiany i gotowość do podejmowania wyzwań, ale również pamięć. Tak rozumiemy naszą wizję i dlatego podczas uroczystości pożegnaliśmy kończącą drugą kadencję dyrektora Panią Barbarę Ciecierską oraz odchodzącą na emeryturę wieloletnią wicedyrektor, Panią Jolantę Plutę. Był to moment podniosły, a przy tym wzruszający. Dyrektor, Pani Beata Chmielewska i obejmująca funkcję wicedyrektora, Pani Edyta Kondela, przewodniczyły delegacji Społeczności Szkolnej i wręczyły naszym koleżankom kwiaty. Pani Barbara Ciecierska serdecznie podziękowała, a Pani Jolanta Pluta zwróciła się do uczniów z przesłaniem – by byli pełni wiary w siebie.

Było to nasze symboliczne przekazanie steru władzy w szkole. Oficjalnego przekazania dokonała Pani Wioletta Kaszak, Starosta Choszczeńska, która w swoim przemówieniu przedstawiła Panią Beatę Chmielewską, pogratulowała jej objęcia funkcji, a także podziękowała Pani Barbarze Ciecierskiej oraz Pani Jolancie Plucie. Wiązanki kwiatów były przepiękne. Usłyszeliśmy również życzenia owocnego roku szkolnego 2022/2023 i słowa, które nas mocno zainspirowały. Być zawsze obok ucznia, słuchać jego głosu, wspierać – to właśnie usłyszeliśmy i obiecujemy, że tak właśnie będzie.

Mówiła o tym w swoim pierwszym przemówieniu, przywitana przez Panią Barbarę Ciecierską i uczniów, Dyrektor Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Choszcznie, Pani Beata Chmielewska. Dziękując gościom za przybycie, podkreśliła wagę wyzwania, przed jakim stanęła, i zadeklarowała otwartość szkoły. Podziękowała za dotychczasową pracę i życzyła sukcesów w nowym roku szkolnym.

Podczas uroczystości przedstawiono również pierwszoklasistów wraz z wychowawcami:

  • Klasę I Technikum w zawodzie technik handlowiec z wychowawczynią, panią Barbarą Ciecierską.
  • Klasę I Technikum w zawodzie technik ochrony środowiska z wychowawcą, panem Piotrem Figasem.
  • Klasę IA Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia w zawodach ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz operator obrabiarek skrawających z wychowawcą, panem Markiem Sznitowskim.
  • Klasę IB Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia w zawodach różnych, z wychowawczynią, panią Agnieszką Stankowską
  • Klasę IC Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia w zawodach różnych, z wychowawczynią, panią Teresą Wiśniewską.
  • Klasę ID Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia w zawodach różnych, z wychowawczynią, panią Anetą Tuszyńską-Parol.

Wychowawcy klas pierwszych pragną w tym miejscu podziękować przedstawicielom władzy samorządowej za osobiste życzenia sukcesu. Ten gest był bardzo sympatyczny i ważny.

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za obecność na uroczystości.

Fotografie: Piotr Figas

Comments are closed.