browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Informacja dla pierwszoklasistów

Opublikowano przez 25 sierpnia 2022 Możliwość komentowania Informacja dla pierwszoklasistów została wyłączona

31 sierpnia o godzinie 9.00 odbędzie się spotkanie pierwszoklasistów z wychowawcami. Spotykamy się w holu szkoły, następnie w klasach.

Comments are closed.