browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Święto Szkoły 2022

Opublikowano przez 7 czerwca 2022 Możliwość komentowania Święto Szkoły 2022 została wyłączona

2. czerwca 2022 roku w 23. rocznicę nadania naszej szkole imienia Noblistów Polskich obchodziliśmy Święto Szkoły. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, podczas którego przypomnieliśmy sobie sylwetki naszych patronów – polskich Noblistów.

Apel przygotowali uczniowie z klasy I technikum w zawodzie technik handlowiec pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów ścisłych. Apel zakończył się marszem milczenia, który był wyrazem naszego sprzeciwu przeciwko wojnie i solidarności z broniącym swojej ojczyzny narodem ukraińskim. Po marszu Szkolny Klub Wolontariatu zaprosił społeczność szkoły na kiermasz słodkości, z którego dochód został przeznaczony na wsparcie dla mieszkańców walczącej Ukrainy.

Wiesława Gruszka

Fotografie: Aneta Tuszyńska-Parol i Agnieszka Stankowska

Comments are closed.