browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zajęcia projektowe z przedmiotów zawodowych w TH

Opublikowano przez 12 kwietnia 2022 Możliwość komentowania Zajęcia projektowe z przedmiotów zawodowych w TH została wyłączona

W styczniu 2022 roku rozpoczęła się druga edycja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z przedmiotów zawodowych dla zawodu technik handlowiec w ramach projektu pn. „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE”. Wsparciem zostali objęci uczniowie Technikum Nr 2 w Choszcznie, którzy uczestniczą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zewnętrznych. Celem projektu jest minimalizowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19.

W zajęciach bierze udział łącznie 22 uczniów z klasy IIITH. Odbywają się w kilkuosobowych grupach w czwartek od godziny 13.35 do 15.05. Zajęcia prowadzą panie: Joanna Korzeniewska, Edyta Kondela,  Dorota Majchrzak.

Uczestnicy ćwiczą umiejętność obsługi programu sprzedażowo-magazynowego Subiekt GT,  wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży, planowania działań sprzedażowych i monitorowania ich efektów, aktywnej komunikacji z klientem biznesowym oraz utrwalają wiadomości z zakresu organizowania i prowadzenia działalności handlowej.

Comments are closed.