browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wiedza o społeczeństwie – zajęcia projektowe

Opublikowano przez 15 kwietnia 2022 Możliwość komentowania Wiedza o społeczeństwie – zajęcia projektowe została wyłączona

Od stycznia 2022 r. w ramach projektu pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, odbywają się zajęcia z wiedzy o społeczeństwie w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

W zajęciach tych uczestniczy 4 uczniów z klasy IV Technikum Nr 2 w zawodzie technik handlowiec. W ramach zajęć uczniowie uzupełniają swoją wiedzę z poszczególnych działów o treści z podstawy programowej obejmujące zakres rozszerzony. Ćwiczą umiejętności analizowania różnorodnych źródeł poprzez rozwiązywanie zadań do poszczególnych działów. Poznają także budowę wypracowania oraz ćwiczą pisanie dłuższych form wypowiedzi pisemnych z zachowaniem zasad egzaminacyjnych. Nabytą wiedzę i umiejętności wykorzystują w praktyce, rozwiązując arkusze maturalne obejmujące całość materiału.

Beata Zgorzelska

Comments are closed.