browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Język polski i język angielski – zajęcia projektowe

Opublikowano przez 14 kwietnia 2022 Możliwość komentowania Język polski i język angielski – zajęcia projektowe została wyłączona

Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie realizuje grant w ramach projektu pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 „Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” .

W związku z realizacją projektu, w drugiej turze rozpoczętej 17.01.2022 r., odbywały się również zajęcia z języka polskiego i języka angielskiego. W kilkuosobowych grupach uczniowie klasy maturalnej IVTH przygotowywali się do najważniejszego egzaminu.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, prowadzone przez pana Piotra Figasa, koncentrowały się na powtórzeniu znajomości lektur obowiązkowych. Teksty, począwszy od średniowiecza, starannie analizowano, badano, utrwalano znajomość treści, wątków, motywów. Niektóre dzieła, jak chociażby Mickiewiczowskie „Dziady” stanowiły dla przyszłych maturzystów nie lada wyzwanie, bo okazało się, że nauczanie zdalne nie za dobrze idzie w parze z odkrywaniem tajemnic arcydzieł, nawet jeśli wzbogaca się ten system nauczania o treści multimedialne i nowe technologie. Praca z tekstem jest kluczowa. Podczas zajęć udało się dotrzeć do sedna wielu trudnych spraw. Rzetelna wiedza o lekturach obowiązkowych z pewnością przyda się podczas matury.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, prowadzone przez pana Mariusza Spychaja, odbywały się 2 razy w tygodniu. Uczniowie chętnie przychodzili na zajęcia i brali w nich aktywny udział, świadomi zbliżającego się egzaminu maturalnego. Podczas zajęć uczniowie rozwijali swoje sprawności i umiejętności językowe, powtarzali niezbędne słownictwo oraz ćwiczyli rozmaite zadania komunikacyjne. Często ćwiczono strategie maturalne.

Piotr Figas i Mariusz Spychaj

Comments are closed.