browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Światowy Dzień Zdrowia 2022

Opublikowano przez 27 marca 2022 Możliwość komentowania Światowy Dzień Zdrowia 2022 została wyłączona

Światowy Dzień Zdrowia, ang. World Health Day – święto ustanowione przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Obchodzone jest corocznie od 1950 w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.

Światowy Dzień Zdrowia odbywa się co roku pod innym hasłem. Inicjuje on Miesiąc Zdrowia oraz rok działań realizowanych pod tym samym hasłem.

W 2022 roku hasło przewodnie święta to:

NASZA PLANETA NASZE ZDROWIE

Na zanieczyszczonej planecie, w środku pandemii, nasilających się chorób, takich jak rak, astma, choroby serca, Światowy Dzień Zdrowia 2022 WHO skupi globalną uwagę na pilnych działaniach niezbędnych do utrzymania zdrowia ludzi i planety oraz będzie wspierać ruch na rzecz tworzenia świadomych społeczeństw, skoncentruje się na dobrym samopoczuciu.

WHO szacuje, że każdego roku ponad 13 milionów zgonów na całym świecie jest spowodowanych przyczynami środowiskowymi, których można uniknąć. Obejmuje to kryzys klimatyczny, który jest największym pojedynczym zagrożeniem dla zdrowia ludzkości. Kryzys klimatyczny to także kryzys zdrowotny.

Nasze decyzje polityczne, społeczne i handlowe napędzają kryzys klimatyczny i zdrowotny. Ponad 90% ludzi oddycha niezdrowym powietrzem pochodzącym ze spalania paliw kopalnych. W ocieplonym świecie komary rozprzestrzeniają choroby dalej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Ekstremalne zjawiska pogodowe, degradacja gruntów i niedobór wody powodują migracje ludzi i wpływają na ich zdrowie. Zanieczyszczenia i tworzywa sztuczne znajdują się na dnie naszych najgłębszych oceanów, są również obecne na najwyższych górach, trafiają do naszego łańcucha pokarmowego. Systemy produkujące wysoko przetworzoną, niezdrową żywność i napoje napędzają falę otyłości, zwiększając liczbę nowotworów i chorób serca, jednocześnie generując jedną trzecią globalnej emisji gazów cieplarnianych.

Zatrzymajmy się więc na chwilę i pomyślmy:

Czy jesteśmy w stanie na nowo wyobrazić sobie świat, w którym czyste powietrze, woda i żywność są dostępne dla wszystkich?
W jakich miejscach gospodarki koncentrują się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu?
Czy są miasta nadające się do życia, a ludzie – czy mają kontrolę nad swoim zdrowiem i zdrowiem planety?

Klasa IA z wychowawcą, panem Robertem Mańkowskim

Film promujący Światowy Dzień Zdrowia 2022:

Comments are closed.