browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Konkurs na Najlepszego Handlowca

Opublikowano przez 3 marca 2022 Możliwość komentowania Konkurs na Najlepszego Handlowca została wyłączona

W ramach obchodów „Dnia Handlowca” nauczyciele przedmiotów w zawodzie technik handlowiec zorganizowali szkolny „KONKURS NA NAJLEPSZEGO HANDLOWCA”.

Konkurs odbył się 3 marca 2022r. w trakcie lekcji z przedmiotów zawodowych. W konkursie uczestniczyli wszyscy uczniowie z klasy I, II i III Technikum Nr 2 w Choszcznie w zawodzie technik handlowiec obecni w tym dniu na zajęciach szkolnych.

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu dotyczącego wiedzy niezbędnej w zawodzie handlowca oraz zagadnień dotyczących bieżącej problematyki ekonomiczno – gospodarczej.

W każdej grupie (klasie) prace zostały zbierane i sprawdzone przez organizatorów konkursu, którzy wyłonili zwycięzców. Zwycięzcą – NAJLEPSZYM HANDLOWCEM, zostały osoby, które udzieliły najwięcej prawidłowych odpowiedzi.

Najlepsze wyniki – tytuł NAJLEPSZEGO HANDLOWCA w Zespole S,zkół Nr 2 w Choszcznie, uzyskały następujące osoby:

I MIEJSCE: Karolina Michałowska IIITH – 24 na 25 prawidłowych odpowiedzi!

II MIEJSCE: Maja Gardian IITH, Joanna Florczak IITH, Klaudia Nalewska IIITH

III MIEJSCE: Klaudia Klejna ITH, Alan Rabenda IIITH, Piotr Bocian IIITH

Wszystkim ww. uczniom gratulujemy posiadanej wiedzy.

Nagrodą w konkursie dla osób, które uzyskały I-III miejsca jest ocena celująca z przedmiotu Pracownia sprzedaży (ocena cząstkowa za udział w konkursie) oraz pochwała wpisana do dziennika elektronicznego Librus i Zeszytu uwag i spostrzeżeń.

Edyta Kondela, Joanna Korzeniewska, Dorota Majchrzak

Comments are closed.