browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kształcenie zawodowe

Opublikowano przez 7 marca 2022 Możliwość komentowania Kształcenie zawodowe została wyłączona

Kształcenie zawodowe opiera się na nabywaniu wiedzy ogólnej, jak i wiedzy zawodowej, która jest niezbędna w wykonywaniu dalszej pracy. Dlatego też chcielibyśmy przedstawić Wam, w jaki sposób odbywa się kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie.

Branżowa Szkoła I Stopnia realizuje kształcenie zawodowe w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Wszystkie zawody przyporządkowane do branżowej szkoły I stopnia są zawodami jednokwalifikacyjnymi, przy czym część z nich ma kwalifikację wspólną
z zawodem nauczanym na poziomie technikum. Nauka w szkole trwa 3 lata.

W Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie uczniowie chcą spełniać swoje marzenia związane z ich miejscem na rynku pracy i wybierają różne zawody: ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, rolnik, sprzedawca, stolarz, fryzjer, murarz.  Wybór zawodu uzależniony jest również od wyboru miejsca praktyki zawodowej, gdzie uczniowie podkreślają ważną rolę pracodawców oraz ich doświadczenie i wiedzę, która stanowi nieodzowny element kształcenia w zawodzie. Dziś problemem nie jest bezrobocie, ale dostosowanie kwalifikacji do rynku pracy. 

Ukończenie Branżowej Szkoły I Stopnia (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie) umożliwi uzyskanie wykształcenia zasadniczego zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia.

W naszej szkole, oprócz kształcenia branżowego, młodzież kształci się w Technikum Nr 2, które w tym roku ma prawo szczycić się cenionym wyróżnieniem Fundacji Edukacyjnej Perspektywy – Brązową Tarczą. W rankingu województwa zachodniopomorskiego zajęliśmy 20 miejsce, w rankingu ogólnopolskim – 426. W zestawieniu brano pod uwagę wyniki matur i wyniki egzaminów zawodowych.

W technikum nauka trwa 5 lat, w trakcie których uczniowie odbywają praktyki, zdobywają kolejne kwalifikacje, a po zakończeniu klasy piątej zdają maturę.

Technikum Nr 2 w Choszcznie kształci w dwóch zawodach: technik handlowiec i technik ochrony środowiska. Są to jedne z najbardziej przyszłościowych i poszukiwanych zawodów na rynku pracy w Polsce, jak i za granicą.

Po ukończeniu Technikum możemy kontynuować naukę na studiach w wybranym lub dowolnym kierunku kształcenia, a także możemy rozpocząć karierę zawodową.

 

Gospodarze Szkoły kl. II TH i TOŚ

Oliwia Biniek, Maja Gardian, Wiktoria Kowalczyk

Comments are closed.