browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 2022

Opublikowano przez 15 lutego 2022 Możliwość komentowania Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 2022 została wyłączona

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest 21 lutego, począwszy od roku 2000. Proklamowany został na 30. sesji Konferencji Generalnej UNESCO 17. listopada 1999 r. z inicjatywy Bangladeszu. Główną ideą Dnia jest upowszechnianie wiedzy na temat bogactwa różnorodności językowej świata i jej znaczenia dla ochrony różnorodności kulturowej, a także dla zrównoważonego rozwoju społeczeństw i całej planety. Dzień służy także promocji szeroko pojętej wielojęzyczności, a co za tym idzie – podkreśleniu roli nauki języków obcych w edukacji.

Data święta stanowi upamiętnienie tragicznego wydarzenia w Bangladeszu (wówczas wschodni Pakistan), gdy w 1952 roku pięciu studentów zginęło tam podczas demonstracji, domagając się uznania języka bengalskiego za język urzędowy. UNESCO wierzy w znaczenie różnorodności kulturowej i językowej dla kształtowania zrównoważonych społeczeństw. Pełniąc swój mandat na rzecz pokoju, działa na rzecz zachowania różnic kulturowych i językowych, które sprzyjają tolerancji i są źródłem szacunku dla innych.

W każdym roku święto odbywa się pod innym hasłem, między innymi:

 • Wykorzystywanie technologii do wielojęzycznego uczenia się: wyzwania i możliwości. (edycja 2022)
 • Wspieranie wielojęzyczności na rzecz integracji społecznej i przeciw wykluczeniom w edukacji.
 • Ochrona różnorodności językowej.
 • Alfabet Braille’a i język migowy.
 • Języki i cyberprzestrzeń.
 • Edukacja wielojęzyczna.
 • Międzynarodowy Rok na rzecz Zbliżenia Kultur.
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne.
 • Lokalne języki dla globalnego obywatelstwa: nauka w centrum uwagi.
 • Nauka w języku ojczystym i edukacja integracyjna.
 • Zrównoważona przyszłość dzięki edukacji wielojęzycznej.
 • Nasze języki, nasze aktywa.

Świadomość znaczenia języka ojczystego i dialektów przyczynia się do rozwijania edukacji ogólnoświatowej oraz wpływa na kształtowanie społeczeństwa, zarówno w znaczeniu lokalnym, jak i globalnym. W Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego organizowane są spotkania naukowe, seminaria, a także wydarzenia dotyczące roli języka w kulturze oraz w życiu codziennym. Tematem naukowych konferencji jest choćby rola języków ojczystych w promowaniu wiedzy społeczeństw lokalnych i autochtonicznych oraz znaczenie języków w rozwiązywaniu problemów dotykających świat.

W naszym kraju w tym dniu organizowane są między innymi kampanie społeczne dotyczące języka ojczystego. Na przykład w roku 2012 rozpoczęła się kampania pod nazwą „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, która została zorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury i Radę Języka Polskiego. Celem kampanii było upowszechnianie świadomości językowej oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę. Inną kampanią był „Język polski ą – ę” , która to akcja przeciwdziała zapomnieniu charakterystycznych polskich liter. A przecież dzięki zachowaniu źródeł historycznych wiemy dziś, że najstarsze zdanie zapisane w języku polskim brzmi: „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”. To zdanie zostało zapisane w „Księdze Henrykowskiej”, spisanej w opactwie cystersów w Henrykowie około 1270 roku przez jej opata Piotra. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, dąży więc do ochrony języków ojczystych jako wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Różnorodność językowa jest coraz bardziej zagrożona, ponieważ wiele języków zanika. Według szacunków UNESCO prawie połowie z 6000 języków grozi zapomnienie w ciągu kolejnych 2-3 pokoleń, a na całym świecie 40% populacji nie ma dostępu do edukacji w języku, w którym obywatele mówią lub który rozumieją. Niemniej jednak poczyniono postępy w edukacji wielojęzycznej opartej na języku ojczystym, przy coraz większym zrozumieniu jej znaczenia, szczególnie w początkach edukacji oraz większym zaangażowaniu w jej rozwój w życiu publicznym.

W Polsce językiem urzędowym jest oczywiście język polski, ale są też języki regionalne, które określa się jako dialekty języka polskiego lub etnolekty. Tymi językami są język kaszubski (kaszebsko mowa) i język śląski (ślonsko godka).W niektórych gminach województwa pomorskiego (Linia, Luzino, Parchowo, Sierakowice, Żukowo) urzędnicy są zobowiązani ustawowo, aby na pisma interesantów odpowiadać w kaszubszczyźnie, o ile interesanci sobie tego życzą. W innych rejonach Polski także możemy spotkać różne formy dialektów języka polskiego, na przykład: gwara góralska, gwara podlaska, gwara wielkopolska, gwara kurpiowska i wiele innych.

Język ojczysty i języki lokalne to najważniejsze, niezastąpione drogi przekazu kultury, wiedzy i mądrości, natomiast wielojęzyczność ma znaczenie w zapewnieniu powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji, ale także w kontekście celów dotyczących rozwoju gospodarczego, zatrudnienia i zdrowia oraz zrównoważonej konsumpcji i zapobiegania zmianom klimatycznym. Istotne jest wspieranie różnorodności językowej w Internecie, a także działania wspierające media lokalne i powszechny dostęp do informacji.

Gospodarz Szkoły – uczniowie klasy III LOa wraz z wychowawczynią Agnieszką Kasperczuk

Comments are closed.