browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Życzenia świąteczne

Opublikowano przez 24 grudnia 2021 Możliwość komentowania Życzenia świąteczne została wyłączona

Niech Bliskość otworzy drzwi i Miłość zapanuje w naszych domach. Dzielmy się nią hojnie. Niech atmosfera Świąt udzieli się sercom, byśmy, odnowieni, mogli kolejny rok przeżyć z Nadzieją.

Społeczność Szkolna
Zespołu Szkół Nr 2
im. Noblistów Polskich
w Choszcznie

Comments are closed.