browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zajęcia projektowe z języka polskiego

Opublikowano przez 3 grudnia 2021 Możliwość komentowania Zajęcia projektowe z języka polskiego została wyłączona

W roku szkolnym 2021/2022, w Zespole Szkól Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, realizowane są zajęcia z projektu PN. POMORZE ZACHODNIE, których celem jest wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów w placówkach edukacyjnych, by zminimalizować negatywne skutki edukacyjne związane z występowaniem COVID-19.

W zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w trybie stacjonarnym oraz zdalnym na platformie Microsoft Teams biorą udział uczniowie z klasy I i II Technikum w zawodzie technik handlowiec, w dwóch grupach prowadzonych przez panią Agnieszkę Kasperczuk i panią Agnieszkę Kurpiewską. Spotkania zapewniają wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, pozwalają na uzupełnienie braków edukacyjnych, pomagają przezwyciężać trudności w nauce i osiągać taki poziom wiedzy i umiejętności, aby odnieść sukces edukacyjny na miarę możliwości uczniów, a także, by wyeliminować różnice edukacyjne między nimi. Wpływa to na zwiększenie motywacji do pracy i rozbudza wiarę we własne możliwości. Uczniowie objęci wsparciem mogą poszerzać swoją wiedzę i kompetencje oraz rozwijać pasje.

Na zajęciach zrealizowano zadania związane z kształceniem sprawności wypowiadania się poprawną polszczyzną (na podstawie analizy obrazów antycznych i renesansowych), rozwiązywano testy wiedzy dotyczące epoki antyku, quizy podsumowujące znajomość starożytnych eposów – „Iliady” i „Odysei’ Homera oraz ćwiczenia utrwalające zasady rządzące polską ortografią. Stałym elementem ćwiczeń jest kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów o charakterze publicystycznym – to zadanie realizowano między innymi na przykładzie genezy teatru greckiego w oparciu o tekst Andrzeja Banacha „O teatrze greckim” i Igora Janke „Nieznośna szybkość bloga”.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego będą kontynuowane przez pana Piotra Figasa w klasie IVTH, począwszy od stycznia 2022. Nacisk zostanie położony na przygotowania do matury, celem będzie przede wszystkim powtórzenie wiadomości o lekturach obowiązkowych.

Agnieszka Kasperczuk, Agnieszka Kurpiewska

Comments are closed.