browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zajęcia projektowe z języka angielskiego

Opublikowano przez 7 grudnia 2021 Możliwość komentowania Zajęcia projektowe z języka angielskiego została wyłączona

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w ramach projektu Pomorze Zachodnie – wsparcie pedagogiczno-psychologiczne odbywają się dwa razy w tygodniu. Uczniowie klas II i III Technikum w zawodzie technik handlowiec i technik ochrony środowiska chętnie w nich uczestniczą, rozwijając swoje kompetencje językowe i ćwicząc komunikację w kontekście prostych sytuacji życiowych. W trakcie zajęć wzbogacają i poszerzają leksykę oraz ćwiczą strategie maturalne.

Małgorzata Brzustowicz

Comments are closed.