browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla TH

Opublikowano przez 1 grudnia 2021 Możliwość komentowania Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla TH została wyłączona

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów zawodowych dla zawodu technik handlowiec w ramach projektu pn. „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE” w listopadzie rozpoczęły:

pani Edyta Kondela – poniedziałek 13.35 – 15.05

pani Dorota Majchrzak – środa 13.35 – 15.05

pani Joanna Korzeniewska – czwartek 14.30 – 16.00

Celem projektu jest minimalizowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19.

Wsparciem zostali objęci uczniowie Technikum Nr 2 w Choszcznie, którzy uczestniczą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zewnętrznych. W zajęciach bierze udział łącznie 17 uczniów z klasy IVTH. Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach. Uczestnicy ćwiczą umiejętność obsługi programu sprzedażowo-magazynowego Subiekt GT oraz utrwalają wiadomości z zakresu organizowania i prowadzenia działalności handlowej

Comments are closed.