browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wywiadówki

Opublikowano przez 10 grudnia 2021 Możliwość komentowania Wywiadówki została wyłączona

16 grudnia br. o godz. 15.30 odbędą się zebrania z rodzicami. Wychowawcy omówią sprawy bieżące klasy  oraz  przekażą  informuje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z poszczególnych przedmiotów. Przypominamy, że wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły muszą mieć zakryte usta  i nos oraz obowiązkowo dezynfekować ręce. Na spotkaniu należy posiadać własny długopis. Zapraszamy

Comments are closed.