browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Światowy Dzień Walki z AIDS – 1 grudnia 2021

Opublikowano przez 1 grudnia 2021 Możliwość komentowania Światowy Dzień Walki z AIDS – 1 grudnia 2021 została wyłączona

Co roku 1 grudnia świat jednoczy się, aby okazać wsparcie osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS. Tego dnia okazujemy wsparcie osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS. Jego symbolem jest czerwona kokardka, którą 1 grudnia przypina każdy, kto solidaryzuje się z zakażonymi.

Dzień Walki z AIDS obchodzony jest od 1988 roku – z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jest jedną z ośmiu najważniejszych kampanii na rzecz zdrowia publicznego prowadzonych przez tę organizację. Kampania odbywa się zawsze pod hasłem „Zatrzymać AIDS. Dotrzymać obietnicy.”, ale co roku zmienia się jej szczególne przesłanie, mające na celu zwrócenie uwagi światowej społeczności na różne aspekty epidemii.

W 2021 roku hasło Światowego Dnia Walki z AIDS, promowane również przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Walki z AIDS brzmi: „Koniec nierówności. Koniec AIDS. Koniec pandemii.” Podkreśla się w ten sposób pilną potrzebę położenia kresu wszelkim nierównościom, które napędzają AIDS i inne pandemie. Za tymi słowami kryje się idea, że każdy człowiek, niezależnie od statusu, sytuacji ekonomicznej, orientacji czy pochodzenia, powinien mieć nieskrępowany dostęp do profesjonalnej opieki medycznej związanej z HIV/AIDS.

Celem kampanii jest także rozwianie stereotypu, że zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności dotyczy tylko ludzi z marginesu, uzależnionych od narkotyków lub prowadzących ryzykowne życie seksualne. Takie opinie są często nieprawdziwe a przez to krzywdzące. Stygmatyzacja wywołuje niechęć do przetestowania się, które jest kluczowe do wczesnego wykrycia choroby, a co za tym idzie zastosowania skutecznego leczenia. Odpowiednio wczesne wykrycie choroby oznacza normalne funkcjonowanie i wysoką jakość życia. Z odpowiednim leczeniem osoby chore na HIV dożywają podobnego wieku, co zdrowe osoby. Leczenie HIV/AIDS jest w Polsce refundowane.

Poszerzając społeczną świadomość na temat choroby i akceptacji osób chorych na HIV, przyczyniamy się do poprawy zdrowia osób już zakażonych, a także redukujemy liczbę nowych zakażeń, tym samym zapewniając większe bezpieczeństwo sobie, bliskim i społeczeństwu.

     Lidia Michalska

Comments are closed.