browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Konferencja z udziałem Pracodawców

Opublikowano przez 13 grudnia 2021 Możliwość komentowania Konferencja z udziałem Pracodawców została wyłączona

W dniu 8 grudnia 2021r. w naszej szkole odbyła się konferencja z udziałem Pracodawców i przedstawicieli rzemiosła, poświęcona realizacji programu kształcenia zawodowego. Spotkaniu przewodniczyła Pani Barbara Ciecierska, dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie. Szkołę reprezentowała również v-ce dyrektor, Pani Jolanta Pluta, oraz szkolny doradca zawodowy, Pan Bronisław Mielczarek.

Wśród zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczyli sekretarz Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Choszcznie, Pani Halina Pyrek, oraz przedsiębiorcy kształcący młodocianych: Pani Halina Biłyk („Studio fryzjerskie”), Pan Robert Garbiak („Multi-Instal”), Michał Kaszak („Kabud” PHU), Pan Paweł Kmieć („Usługi gastronomiczne”), Pan Piotr Kucharski („Ideal-auto”) oraz Pan Marcin Wojtkiewicz („Wm-Tech”).

W trakcie spotkania omówione zostały zmiany w organizacji egzaminów czeladniczych oraz problemy pojawiające się w trakcie realizacji zadań związanych z praktyczną nauką zawodu. Ustalona została strategia działania w bieżącym roku szkolnym w ramach wzajemnej współpracy.

Bronisław Mielczarek

Comments are closed.