browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

20-lecie „Noblistów Polskich”

Opublikowano przez 13 grudnia 2021 Możliwość komentowania 20-lecie „Noblistów Polskich” została wyłączona

20 lat Międzyszkolnego Konkursu „Nobliści Polscy” w prawie 60-letniej historii szkoły, noszącej od 2002 roku nazwę Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, to sporo. Konkurs zaistniał właśnie w roku 2002, niedługo po przyjęciu tejże nazwy. Jest więc jedną z inicjatyw współtworzących tożsamość placówki. Konkurs to inicjatywa żywa, która istnieje nie tylko dzięki inicjatorom: ówczesnemu dyrektorowi – Panu Stefanowi Szemlijowi i nauczycielce języka polskiego, wicedyrektorowi – Pani Irenie Rękawieckiej-Sadowskiej, czy też wielu oddanym osobom, wśród których nie można pominąć naszych jurorów. Konkurs istnieje przede wszystkim dzięki uczestnikom, czyli szkołom zgłaszającym swoje reprezentacje. Dlatego też, relacjonując XX – jubileuszowy Międzyszkolny Konkurs „Nobliści Polscy”, pozwolimy sobie podziękować Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie, Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszcznie, Szkole Podstawowej w Krzęcinie, Szkole Podstawowej w Dolicach oraz wszystkim szkołom, które w minionych 20-tu latach nas odwiedziły, by poznawać losy i dokonania polskich laureatów Nagrody Nobla.

Konkurs w tym roku składał się w dwóch części. W pierwszej części nastąpiło uroczyste podsumowanie 20 lat trwania naszej inicjatywy edukacyjnej, w drugiej rozegrała się tradycyjnie zacięta rywalizacja o Grand Prix „Pierwszy Szczebel do Nobla”.

Spotkanie rozpoczęło się nastrojową pieśnią w wykonaniu Joanny Stąporek z IIITOŚ, której akompaniował Pan Maciej Żołnierzów. Uczestnicy i goście wysłuchali słów o tym, jak ważne jest, by trzymać się w życiu obranej drogi. Zbudowani przesłaniem utworu, zgromadzeni pilnie wsłuchiwali się w narrację prowadzących: Klaudii Klejny i Macieja Szaciły z ITH, którzy podkreślili swój młody wiek, porównując go do 20-tu lat Konkursu. Refleksje 15-latków, wypowiedziane szczerze i zadziwiająco podniośle, przygotowały wystąpienie dyrektor szkoły, Pani Barbary Ciecierskiej.

Pani Dyrektor przywitała reprezentacje szkół, jury i honorowych gości, a jednocześnie bohaterów uroczystości, wśród których obecni byli Starosta Choszczeński, Pani Wioletta Kaszak oraz Wicestarosta Choszczeński, Pan Paweł Szuber. Historia konkursu, opowiedziana w koniecznym, ale trafnym skrócie, wskazała jego walory dydaktyczne i popularyzatorskie, a słowa skierowane wprost do osób związanych z konkursem mogły wzruszyć. Jednakże zasadniczą częścią uroczystości było wręczenie dyplomu oraz pamiątkowego medalu instytucjom i osobom obdarzonym honorowym tytułem „Przyjaciel Szkoły”. Społeczność Szkolna Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie ma prawo nadać ten zaszczytny tytuł wyjątkowym ludziom, którzy współtworzą tradycję i tożsamość szkoły.

W dowodzie zasług dla kształtowania tradycji i tożsamości Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, dyrektor szkoły, Pani Barbara Ciecierska z towarzyszeniem wicedyrektor szkoły, Pani Jolanty Pluty, uhonorowała:

 • Powiat Choszczeński – dyplom i medal odebrali: Starosta Choszczeński, Pani Wioletta Kaszak oraz Wicestarosta Choszczeński, Pan Paweł Szuber;
 • Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie – dyplom i medal odebrała Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie, Pani Anna Lewicka;
 • Pana Stefana Szemlija;
 • Panią Irenę Rękawiecką-Sadowską;
 • Panią Marię Mińską;
 • Pana Tomasza Wacława Jabłeckiego – Pan Tomasz nie mógł uczestniczyć w uroczystości.

Wszyscy „Przyjaciele Szkoły” po otrzymaniu dyplomów i medali wygłosili kilka słów płynących z serca. Podkreślili skromnie rolę osób, które reprezentują, a także zauważyli starania Zespołu Szkół Nr 2 o pozyskiwanie talentów. Dziękujemy serdecznie za te słowa. W finale uroczystości organizatorzy obdarowali „Przyjaciół Szkoły” oraz reprezentacje szkół pamiątkową foto-książką, dokumentującą 20-lecie konkursu. Na koniec zaśpiewała ponownie Asia Staporek.

Po krótkiej przerwie rozpoczęły się zmagania szkół podstawowych, które oceniało surowe, ale życzliwe jury w składzie: nauczycielka języka polskiego, wieloletnia wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie i pomysłodawczyni konkursu – Pani Irena Rękawiecka-Sadowska; dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dabrowskiej w Choszcznie – Pani Anna Lewicka; właścicielka Księgarni „Pegaz” – Pani Maria Mińska oraz nauczyciel historii, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 – Pan Stefan Szemlij, który pełnił funkcję przewodniczącego.

Do udziału zgłosiły się 4 szkoły podstawowe. Oto nasi pretendenci do Grand Prix:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie: Zuzanna Pajdosz, Agnieszka Smuźniak, Maja Bugaj, Julia Raźniewska, Maja Angerman. Wiktoria Szott, Kacper Miszczak, Michał Czyż, Filip Franas. Opiekunki: Pani Małgorzata Szemlij i Pani Elżbieta Olczak.
 • Szkoła Podstawowa Nr w Choszcznie: Oliwia Domańska, Zofia Kozłowska, Zuzanna Szymaszek, Alicja Raźniewska, Amelia Jurkiewicz, Marcel Kowalski, Maciej Łuszczyński, Kewin Zbyszewski, Szymon Skwirut, Aleksander Wróbel, Wojciech Młynarczyk. Opiekunowie: Pani Elżbieta Wareliś i Pan Adam Zarzecki.
 • Szkoła Podstawowa w Dolicach: Jessica Komorowska, Weronika Seniuta, Jakub Junak. Opiekunka: Pani Monika Zygadło.
 • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie: Aurelia Wolańska, Maja Nowak, Oliwier Janecki. Opiekunki: Pani Barbara Biesiada, Pani Iwona Dobrowolska, Pani Anna Idziak, Pani Elżbieta Szczepaniak-Szypuła.

Pierwszą konkurencją była prezentacja wiedzy o życiu i dokonaniach polskich laureatów Nagrody Nobla, której przyświecało tegoroczne hasło:

Maria Skłodowska-Curie – matka badań nad promieniotwórczością – początki ery atomu: szanse i zagrożenia; naukowe i moralne dziedzictwo Noblistki.

Prezentacje były znakomicie przygotowane i merytorycznie pogłębione, więc godzina przy nich spędzona w ogóle się nie dłużyła. Drużyny popisały się inwencją i elokwencją, mogliśmy też obserwować talenty improwizatorskie.

Druga konkurencja to plakat zapowiadający prezentację artystyczną. Zadaniem drużyny było nie tylko przygotować sam plakat, ale także wyznaczyć ze swojego składu konferansjera, który opisze sedno dzieła i następującej po prezentacji plakatu scenki artystycznej. Wszystkie drużyny ideę tej konkurencji uchwyciły, a niektóre zapowiedzi konferansjera były wręcz brawurowe, godne scen światowych.

Ostatnią, najbardziej widowiskową konkurencją, była artystyczna prezentacja dokonań Noblistów Polskich. Tutaj można było rozsmakować się w znakomicie recytowanej poezji Wisławy Szymborskiej, poznać ją samą „we własnej osobie”, przeżywać dylematy młodego człowieka uwiązanego do komputera, o którego duszę rywalizują siły Dobra i Zła, czy też nacieszyć ucho i oko bogatą pod względem oprawy muzycznej i kostiumów scenką kabaretową.

Można by powiedzieć, że najtrudniejszym zadaniem było wyłonienie zwycięzców poszczególnych konkurencji oraz przyznanie Grand Prix tej drużynie, która zgromadziła we wszystkich konkurencjach najwięcej punktów. Nasze jury nie po raz pierwszy rozwikłało łamigłówkę z powodzeniem, za co dziękujemy serdecznie.

Oto wyniki, które przedstawił przewodniczący, Pan Stefan Szemlij:

 • w kategorii: Prezentacja wiedzy o życiu i dokonaniach polskich laureatów Nagrody Nobla:
  • I miejsce – Szkoła Podstawowa w Krzęcinie;
  • II miejsce – ex aequo Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie;
  • III miejsce – Szkoła Podstawowa w Dolicach.
 • w kategorii: Plakat zapowiadający prezentację artystyczną:
  • I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie;
  • II miejsce – Szkoła Podstawowa w Krzęcinie;
  • III miejsce – ex aequo Szkoła Podstawowa w Dolicach oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie.
 • w kategorii: Artystyczna prezentacja dokonań Noblistów Polskich:
  • I miejsce – Szkoła Podstawowa w Krzęcinie;
  • II miejsce – ex aequo Szkoła Podstawowa w Dolicach oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie;
  • III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie.

Przyznano również Nagrodę Publiczności, którą wywalczyła drużyna Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie.

Trofeum Grand Prix „Pierwszy Szczebel do Nobla” w postaci statuetki, którą wykonały warsztaty szkolne ZS Nr 2, wywalczyła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Krzęcinie.

Członkowie jury przyznali jeszcze osobne nagrody. Nagrodę całego składu jury otrzymała opiekunka reprezentacji Szkoły Podstawowej w Dolicach, Pani Monika Zygadło za samodzielne przygotowanie drużyny do trzech tak różnych konkurencji. Nagrodę Pani Anny Lewickiej otrzymała Wiktoria Szott ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie. Nagrodę Pani Marii Mińskiej otrzymały: Aurelia Wolańska ze Szkoły Podstawowej w Krzęcinie oraz Oliwia Domańska ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie.

Spotkanie zakończyła Pani Irena Rękawiecka-Sadowska, która przypomniała pierwszą relację o konkursie w Gazecie Szkolnej „Feniks” i poświęciła chwilę postaci Marii Skłodowskiej-Curie, podkreślając w jej życiorysie kilka istotnych również współcześnie spraw. Do takich spraw należała i należy nadal dbałość o tradycje świąteczne. Pani Irena Rękawiecka-Sadowska złożyła wszystkim życzenia świąteczne, a organizatorzy, idąc w sukurs, rozdali uczestnikom i opiekunom teksty kolęd polskich, składając życzenia od Społeczności Szkolnej Zespołu Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

I tak zakończył się XX – jubileuszowy Międzyszkolny Konkurs „Nobliści Polscy”. A w przyszłym roku zapraszamy ponownie.

Piotr Figas

Fotorelację z uroczystości wręczenia tytułu “Przyjaciel Szkoły” można obejrzeć na profilu facebookowym Powiatu Choszczeńskiego.

Fotorelację z konkursu można obejrzeć na profilu facebookowym Powiatu Choszczeńskiego.

Fotografie: Piotr Figas

Comments are closed.