browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Szkoła pamięta

Opublikowano przez 4 listopada 2021 Możliwość komentowania Szkoła pamięta została wyłączona

Kierując się słowami jednej z patronek naszej szkoły Wisławy Szymborskiej:

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci…

Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie wziął udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunką Szkolnego Klubu Wolontariatu, Panią Agnieszką Stankowską, zorganizowali zbiórkę zniczy. W piątek, 29 października, w związku ze zbliżającym się czasem zadumy i modlitwy –  dniem Wszystkich Świętych, znicze zostały zapalone jako światełko pamięci przez członków SKW na grobach zmarłych pracowników naszej szkoły, uczniów, a także na grobach opuszczonych i zaniedbanych. Natomiast w szkole przy kamieniu pamięci zapalony został osobny znicz dla tych, którym tak wiele zawdzięczamy. Celem inicjatywy „Szkoła pamiętajest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach, którzy są związani z historią naszego kraju, a także przypomnienie o tym, by zmarłym oddać należną cześć.

Serdecznie dziękujemy uczniom klas, które wsparły działania Szkolnego Klubu Wolontariatu, przynosząc znicze do szkoły, a także panu Michałowi Tomaszczukowi za ich transport na cmentarz. Wolontariusze pamiętają, aby pomagać innym oraz kultywować tradycję.

Szkolny Klub Wolontariatu

Comments are closed.