browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Poznaj Polskę

Opublikowano przez 24 listopada 2021 Możliwość komentowania Poznaj Polskę została wyłączona

Powiat Choszczeński został zakwalifikowany do wsparcia finansowego w 2021 r. na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Powiat Choszczeński otrzymał dofinansowanie w wysokości 40 000,00 zł, wkład własny będzie wynosił 16 700,00 zł i będzie pochodził w wpłat rodziców uczniów, którzy będą uczestniczyć w wycieczkach.

Wsparciem w ramach programu objęte zostaną Technikum Nr 2 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie (12 500,00 zł to koszt całkowity wycieczek, w tym wkład własny 2 500,00 zł) – dwie jednodniowe wycieczki do Poznania.

Comments are closed.