browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Centrum spawalnictwa w ZS Nr 2

Opublikowano przez 14 października 2021 Możliwość komentowania Centrum spawalnictwa w ZS Nr 2 została wyłączona

Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie

uznane za Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Spawaczy TÜV SÜD POLSKA

W dniu 11 października 2021 r. odbyła się uroczystość wręczenia Warsztatom Szkolnym Zespołu Szkół Nr 2 Certyfikatu Uznania Ośrodka Szkolenia i Egzaminowania Spawaczy TÜV SÜD POLSKA.

Nadanie Certyfikatu było poprzedzone audytem przeprowadzonym przez TÜV, dotyczącym pomieszczeń, sprzętu oraz wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej.

Jest to kolejny krok w stosowaniu nowatorskich rozwiązań dotyczących edukacji młodzieży, promocji szkoły, jak i wykorzystania sprzętu pozyskanego w wyniku starań Powiatu Choszczeńskiego.

Należy nadmienić, iż Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie są już Ośrodkiem Egzaminowania dla zawodów:

  • operator obrabiarek skrawających;
  • mechanik-monter maszyn i urządzeń;
  • ślusarz.

Pełnią również funkcję Centrum Edukacji Technicznej Haas – HTEC.

W uroczystości wręczenia Certyfikatu TÜV SÜD POLSKA uczestniczyli Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak, Dyrektor ZS Nr 2 Barbara Ciecierska, Dyrektor Oddziału Usług dla Przemysłu TÜV Artur Labus, Przewodniczący Rady Powiatu Choszczeńskiego Eugeniusz Nykiel, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Choszczeńskiego Henryk Owczarek, Wicestarosta Paweł Szuber, Członkowie Zarządu Powiatu Choszczeńskiego Andrzej Konopelski i Bogdan Kwiatkowski, Małgorzata Gucz – p.o. Dyrektora Wydziału Kształcenia Branżowego i Niepublicznego Kuratorium Oświaty w Szczecinie, dr inż. of. elektroautomatyk okr. Maciej Kozak, prof. AMS – Dziekan Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki Akademii Morskiej w Szczecinie, dr inż. Mariusz Sosnowski – Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki Akademii Morskiej w Szczecinie, Dyrektor Oddziału Firmy Pass Piotr Lewandowski, Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Choszcznie Henryk Jurkiewicz, Wicedyrektor ZS Nr 2 Jolanta Pluta, nauczyciele zawodu oraz uczniowie. Gospodarzem uroczystości był Kierownik Warsztatów Szkolnych Janusz Solski.

TÜV SÜD jest jedną z największych międzynarodowych organizacji usług technicznych na świecie. Korzystając z ponad 150-letniego doświadczenia, eksperci TÜV SÜD nadzorują urządzenia techniczne, sposób i techniki ich wytwarzania, od odbiorów materiałów, z których będą wykonane, po ich producentów, jak również sposób ich eksploatacji. Wraz z rozwojem przemysłu TÜV tworzy procedury kontrolne dla coraz to nowych dziedzin przemysłu, wyznaczając tym samym uznane powszechnie standardy bezpieczeństwa i jakości. Dziś TÜV SÜD jednoczy kompetencje, doświadczenie i usługi ponad 24500 pracowników, w około 1000 oddziałach, w ponad 80 krajach.

Certyfikat Uznania Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie za Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Spawaczy TÜV SÜD POLSKA jest pierwszym takim certyfikatem nadanym w województwie zachodniopomorskim. Jest to dla nas jako szkoły i powiatu niezwykłe wyróżnienie.

Marek Sznitowski

Fotografie: Anna Goławska ze Starostwa Powiatowego w Choszcznie

Comments are closed.