browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Sprzątanie Świata 2021

Opublikowano przez 18 września 2021 Możliwość komentowania Sprzątanie Świata 2021 została wyłączona

W dniu 14 września 2021 r. uczniowie naszej szkoły z wszystkich klas technikum w zawodzie technik ochrony środowiska oraz klasy IIIA liceum ogólnokształcącego pod opieką pani Katarzyny Hejzy-Koniecznej, pani Wiesławy Gruszki, pana Piotra Figasa oraz pana Michała Tomaszczuka, wzięli udział w wydarzeniu „Sprzątanie Świata”.

Jest to część ogólnoświatowej akcji „Clean up the World”, która została zapoczątkowana w 1989 w Australii. Akcja ta ma za zadanie zmobilizować jak najwięcej osób do zbierania odpadów w najbliższej okolicy. Celem jej jest uwrażliwienie ludzi na zanieczyszczenie naszej planety, a także doprowadzenie do tego, by wszystkie „dziko” występujące odpady więcej się nie pojawiały.

Uczniowie naszej szkoły zbierali odpady w okolicy szkoły, w okolicy Starostwa Powiatowego przy ulicy Nadbrzeżnej, a także w parku miejskim przy Skwerze Holenderskim. Posegregowane odpady zobowiązał się zebrać i zagospodarować prezes MPGK w Choszcznie, pan Łukasz Młynarczyk, któremu bardzo dziękujemy.

Po akcji „Sprzątanie Świata” odbyły się rozmowy o jej przebiegu. Cieszy nas to, że młodzi ludzie, a szczególnie przyszli technicy ochrony środowiska, są tak poważni, jeśli chodzi o sprawy ekologii. Chętnie się wypowiadali, wskazując ideę podobnych wydarzeń. Pierwszoklasiści mówili między innymi o tym, że już w szkole podstawowej w takich akcjach brali udział, więc, jak się wydaje, kontynuujemy dobrą robotę. Mogliśmy się o tym przekonać, widząc, jak kompetentnie radzili sobie z odpadami. Ta świadomość i te umiejętności zostaną dla dobra naszej planety.

Michał Tomaszczuk

Fotografie: Żaneta Kuś IIITOŚ i Michał Tomaszczuk

Comments are closed.