browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Europejski Dzień Języków 2021

Opublikowano przez 30 września 2021 Możliwość komentowania Europejski Dzień Języków 2021 została wyłączona

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. NOBLISTÓW POLSKICH

„Z językiem, wszędzie jesteś w domu”

Edward de Waal

W tradycję naszej Szkoły na stałe wpisało się święto obchodzone corocznie 26 września – Europejski Dzień Języków oraz szkolny konkurs przygotowany z tej okazji. W tym roku hasłem naszego świętowania stała się różnorodność językowa jako narzędzie dla osiągnięcia większego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami. Różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu.

W pierwszej konkurencji – quizie językowym przygotowanym przez Polonistów, Anglistów i Germanistów wzięły udział wszystkie klasy wspomagane przez ich Wychowawców. Do drugiego etapu przeszły klasy, które najlepiej rozwiązały test: klasy IIILOA, IIIB, IIITH, IIITOŚ oraz IITOŚ. 27 września spotkaliśmy się w II etapie konkursu, zmagając się z multilingwistycznymi konkurencjami. Przedstawiciele klas rozwiązali quiz językowy, gimnastykowali język w popularnych polskich, niemieckich i angielskich łamańcach językowych. Z największym aplauzem publiczności spotkały się konkurencje polegające na imitacji odgłosów natury w różnych językach oraz kalambury. Zawodnicy zaprezentowali niebywałą kreatywność i wyobraźnię w przedstawieniu pantomimicznym popularnych przysłów w językach angielskim i niemieckim.

Po raz drugi najciekawiej, najbardziej kreatywnie zaprezentowali się uczniowie klasy IITOŚ, którzy wiedzą i czynem udowodnili, że w każdym języku jest piękno. Przypomnijmy, że klasa ta zwyciężyła również w zeszłym roku, 2020 w II edycji naszego konkursu. Gratulacje dla klas IIITOŚ i IIITH, które zajęły 2. miejsce ex aequo oraz wszystkich uczestników Europejskiego Dnia Języków u Noblistów Polskich.

Małgorzata Brzustowicz

Comments are closed.