browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego

Opublikowano przez 26 sierpnia 2021 Możliwość komentowania Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego została wyłączona
Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dnia 01.09.2021 r. będzie miało następujący przebieg:
  • O godzinie 9.00 klasy drugie, trzecie i czwarta spotykają się w klasach w wychowawcami.
  • Klasy pierwsze przychodzą później, bo na godzinę 10.00, na apel do hali sportowej.

Comments are closed.