browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Uroczyste zakończenie roku 2020/2021

Opublikowano przez 25 czerwca 2021 Możliwość komentowania Uroczyste zakończenie roku 2020/2021 została wyłączona

Koniec wieńczy dzieło – można powtórzyć starożytną mądrość. Jest ona prawdziwa nawet współcześnie, gdy prawie cały rok spędziliśmy za pan brat z nowoczesnymi technologiami, przymuszeni do tego przez pandemię koronawirusa. Nie ma co jednak rozdzierać szat.  Podjęliśmy wyzwanie i jesteśmy pewni, że udało się nam przezwyciężać trudności wspólnie z naszymi uczniami. Korzyść dla szkoły z pewnością ogromna, doskonaliliśmy warsztat pracy i w przyszłości wiele wypracowanych w nauczaniu zdalnym technik dydaktycznych zostanie z pożytkiem wdrożonych. Korzyść dla uczniów? Oczywiście jest i ona, bo wkraczają w świat nowych technologii już jako zaawansowani użytkownicy wszelkiej maści urządzeń i systemów, a w dodatku samodzielni.

Zakończenie trudnego roku szkolnego 25.06, jest mimo wszystko radosne. Mamy wielu uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki edukacyjne, byli nagradzani, zostali uhonorowani stypendiami, kończą szkołę. Dlatego też spotkania: o 8.30 z klasami w salach oraz o 9.30 z uczniami Branżowej Szkoły I Stopnia kończącymi szkołę, a także uczniami nagrodzonymi, które odbyło się w hali sportowej, miały uroczysty i pogodny przebieg.

W klasach wychowawcy podsumowali rok szkolny, życzyli bezpiecznych wakacji oraz rozdali dyplomy konkursów szkolnych odbywających się w roku 2020/2021. Na koniec uroczyście wręczyli świadectwa promocyjne. Następnie uczniowie udali się na wakacje, co było oczywiście jednym z głównych punktów dzisiejszego programu, a nauczyciele udali się do hali sportowej, gdzie już czekały klasy kończące Branżową Szkołę I Stopnia: IIIA z wychowawcą, panem Robertem Mańkowskim oraz IIIB z wychowawczynią, panią Lidią Michalską.

Naszą uroczystość zaszczycili dostojni goście: Starosta Choszczeński – pani Wioletta Kaszak, Przewodniczący Rady Powiatu Choszczeńskiego – pan Eugeniusz Nykiel, Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Choszcznie – pan Józef Leśniański oraz rodzice nagrodzonych uczniów.

Tradycyjnie prowadzący apel: Karolina Kowalczyk z IITH i Oskar Baczyński z IITOŚ, przywitali gości i odczytali wizję szkoły. Następnie Laura Simińska z IILO zaśpiewała bardzo ładnie okolicznościową piosenkę. Po części wprowadzającej nastąpiła główna część uroczystości. Przemówienia wygłosiły: dyrektor szkoły – pani Barbara Ciecierska oraz Starosta Choszczeński – pani Wioletta Kaszak. Akcent przemówień padł na podziękowania dla nauczycieli i uczniów za pracę w tak trudnym roku, wyrażono także nadzieję, że następny rok będzie szczęśliwszy. Nie zabrakło zachęty do szczepień i apeli o ostrożność podczas wakacji. Dziękujemy za przemówienia. Po nich wicedyrektor szkoły – pani Jolanta Pluta, odczytała listę nagrodzonych uczniów. Wymienieni uczniowie występowali na środek, by odbierać nagrody, trofea i gratulacje.

Stypendium Powiatu Choszczeńskiego za rok szkolny 2020/2021 otrzymali uczniowie:

 • Za osiągnięcia naukowe:
  • Laura Simińska, klasa IILO;
  • Hanna Kuźmicz, klasa I Technikum w zawodzie technik ochrony środowiska;
  • Weronika Mazurek, klasa II Technikum w zawodzie technik ochrony środowiska;
  • Klaudia Nalewska, klasa II Technikum w zawodzie technik handlowiec;
  • Nikola Szkuta, klasa Ib BSIS;
  • Patrycja Idziak, klasa IId BSIS;
  • Dawid Chaj, klasa IIa BSIS;
  • Dagmara Urbaniak, klasa IIa BSIS.
 • Za osiągnięcia artystyczne:
  • Emilia Bok, klasa IIILO;
  • Julia Nalewska, klasa III Technikum w zawodzie technik handlowiec;
  • Karolina Kowalczyk, klasa II Technikum w zawodzie technik handlowiec.

Uczniowie, którzy uzyskali świadectwa z wyróżnieniem zostali uhonorowani nagrodami od pani Wioletty Kaszak – Starosty Choszczeńskiego. Nagrodę za najlepsze wyniki w nauce otrzymali:

  • Hanna Kuźmicz, klasa I Technikum;
  • Klaudia Nalewska, klasa II Technikum;
  • Weronika Rusiecka, klasa III Technikum;
  • Paulina Więckowska, klasa III Technikum;
  • Katarzyna Warszawiak, klasa II Technikum;
  • Karolina Kowalczyk, klasa II Technikum;
  • Dawid Chaj, klasa IIa BSIS;
  • Martyna Karmelita, klasa IILO;
  • Laura Simińska, klasa IILO;
  • Nikola Szkuta, klasa Ib BSIS;
  • Gabriela Laskowska, klasa IIa BSIS.

 Najlepsze wyniki za cały cykl kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia uzyskali:

  • Izabela Pialik – absolwentka klasy IIIb. Izabela otrzymała nagrodę książkową ufundowaną przez Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Choszcznie. Rodzice absolwentki uhonorowani zostali listem gratulacyjnym.
  • Hubert Bijak absolwent klasy III A kształcący się w zawodzie ślusarz. Swoją postawą, pracowitością oraz sumiennością zyskał uznanie nauczycieli. Hubert otrzymał nagrodę książkową ufundowaną przez Oddział ZNP w Choszcznie. Rodzice absolwenta uhonorowani zostali listem gratulacyjnym.

Nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce ufundowane przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie otrzymali:

 • Liceum Ogólnokształcące:
  • Magdalena Sokół IILO;
  • Nina Niewniczana IILO;
  • Pola Rafińska IILO.
 • Technikum:
  • Joanna Florczak, klasa I w zawodzie technik handlowiec;
  • Natalia Nęckowska, klasa I w zawodzie technik handlowiec;
  • Oliwia Biniek, klasa I w zawodzie technik handlowiec;
  • Wiktoria Witkowska, klasa I w zawodzie technik handlowiec;
  • Krzysztof Kaczmarski, klasa I w zawodzie technik ochrony środowiska;
  • Amelia Mitrofaniuk, klasa I w zawodzie technik ochrony środowiska;
  • Kewin Zając, klasa II w zawodzie technik handlowiec;
  • Roksana Jacewicz, klasa II w zawodzie technik handlowiec;
  • Piotr Bocian, klasa II w zawodzie technik handlowiec;
  • Weronika Mazurek, klasa II w zawodzie technik ochrony środowiska;
  • Kinga Czekan, klasa II w zawodzie technik ochrony środowiska;
  • Kaja Guzek, klasa II w zawodzie technik ochrony środowiska;
  • Mateusz Walkowiak, klasa II w zawodzie technik ochrony środowiska;
  • Żaneta Kuś, klasa II w zawodzie technik ochrony środowiska;
  • Julia Nalewska, klasa III w zawodzie technik handlowiec;
  • Aleksanda Napieraj, klasa III w zawodzie technik handlowiec;
  • Roksana Słupińska, klasa III w zawodzie technik handlowiec.
 • Branżowa Szkoła I Stopnia:
  • Barbara Korzeniewska IB;
  • Mateusz Juszczak IC;
  • Dagmara Urbaniak IIA;
  • Maja Szczakowska IIA;
  • Dominik Pawlak IIA;
  • Jagoda Masińska IIA;
  • Roksana Chudzińska IIB;
  • Patrycja Idziak IID.

Nagrody od pracodawców za najlepsze wyniki na zajęciach praktycznych otrzymali:

  • Izabela Pialik z klasy IIIb BSIS, nagroda ufundowana przez PSS Społem w Choszcznie;
  • Sara Pielacka z klasy III b BSIS, nagroda ufundowana przez panią Halinę Biłyk – właścicielkę studia fryzjerskiego w Choszcznie;
  • Szymon Szklarczyk z klasy IIIb BSIS, nagroda ufundowana przez pana Marcina Owczarka – właściciela restauracji „Pod klonami” w Krzęcinie;
  • Wiktoria Zamojska z klasy IIIb BSIS, nagroda ufundowana przez pana Eugeniusza Nykla – właściciela Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Eugeniusz Nykiel w Reczu;
  • Kacper Kajdanek z klasy IIIb BSIS, nagroda ufundowana przez państwa Barbarę i Jacka Ochmańskich – właścicieli Biura Nieruchomości POSESOR;
  • Kewin Dubiel z klasy IIIb BSIS, nagroda ufundowana przez państwa Barbarę i Jacka Ochmańskich – właścicieli Biura Nieruchomości POSESOR;
   Adam Korpowski z klasy IIIb BSIS, nagroda ufundowana przez państwa Barbarę i Jacka Ochmańskich – właścicieli Biura Nieruchomości POSESOR;
  • Kacper Kajdanek z klasy IIIb BSIS, nagroda ufundowana przez państwa Barbarę i Jacka Ochmańskich – właścicieli Biura Nieruchomości POSESOR.

Nagrody od pracodawców otrzymali także uczniowie klas I i II BSIS oraz uczennice klasy III w Technikum kształcące się w zawodzie technik handlowiec.

Z BSIS wyróżnieni uczniowie to:

  • Nikola Szkuta z klasy Ib BSIS, nagroda ufundowana przez panią Oksanę Polikarchyk-Kobus – właścicielkę OXANA Dom Piękna w Choszcznie;
  • Dawid Chaj z klasy IIa BSIS, nagroda ufundowana przez panią Oksanę Polikarchyk-Kobus – właścicielkę OXANA Dom Piękna w Choszcznie;
  • Sylwia Pawlusińska z klasy IIc BSIS, nagroda ufundowana przez panią Oksanę Polikarchyk-Kobus –  właścicielkę OXANA Dom Piękna w Choszcznie;
  • Natalia Przybylska z klasy IIc BSIS, nagroda ufundowana przez panią Oksanę Polikarchyk-Kobus –  właścicielkę OXANA Dom Piękna w Choszcznie;
  • Bartłomiej Suleja z klasy IId BSIS, nagroda ufundowana przez pana Jana Czarnika – właściciela firmy Jan Czarnik Usługi Leśne Breń.

Z klasy III Technikum wyróżnione uczennice to:

  • Klaudia Pietrakowska, nagroda ufundowana przez Urząd Gminy w Bierzwniku;
  • Patrycja Ufnal, nagroda ufundowana przez Firmę ROXON Spółka z o.o. w Pyrzycach;
  • Paulina Więckowska, nagroda ufundowana przez firmę „Innotec” Spółka z o.o. w Reczu.

Po ceremonii wręczenia nagród Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Laura Simińska z IILO pożegnała absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, a w ich imieniu głos zabrała Izabela Pialik z IIIB, która w przemówieniu podziękowała wszystkim, którzy przysłużyli się uczniom kończącym szkołę. Po przemówieniu Izy absolwenci obdarowali kwiatami nauczycieli, a potem z kolei dyrekcja szkoły obdarowała upominkami absolwentów.

Mamy nadzieję, że uroczystość przygotowana przez panią Agnieszkę Kurpiewską pozostanie na długo w pamięci naszego rocznika 2021. Jest co wspominać!

Fotografie: Piotr Figas i Edyta Tyburczy-Kujawa

Comments are closed.