browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Święto Szkoły

Opublikowano przez 2 czerwca 2021 Możliwość komentowania Święto Szkoły została wyłączona

Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich obchodzi swoje święto 2 czerwca. Upamiętnia ono nadanie szkole zaszczytnego imienia Noblistów Polskich. A było to 22 lata temu, 2 czerwca 1999 roku.

W tym dniu corocznie uczniowie wraz z wychowawcami brali udział w różnych zabawach, połączonych z rywalizacją klas. Wykonywali zadania powierzone im przez nauczycieli przedmiotów ścisłych, np. ułożenie haseł do krzyżówki, rozwiązanie quizu, wykonanie plakatu, test wiedzy o patronach. Ważnym elementem Święta Szkoły był Bieg Profilaktyczny. Dzień kończył uroczysty apel, przygotowany zgodnie z ceremoniałem.

Niestety, już drugi rok pandemia uniemożliwiła nam świętowanie „na całego”. Oczywiście o święcie pamiętamy. W ostatnim tygodniu maja i pierwszym tygodniu czerwca na zajęciach z wychowawcami przypominamy sobie historię naszej szkoły i sylwetki patronów (Maria Skłodowska-Curie, Henryk Sienkiewicz, Władysław Stanisław Reymont, Czesław Miłosz, Lech Wałęsa, Wisława Szymborska, Olga Tokarczuk). Jako podsumowanie rozwiążemy test wiedzy o naszych Noblistach i o szkole.

Polskich Noblistów wciąż przybywa, może wśród Was jest kolejny?

Comments are closed.