browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wywiadówki

Opublikowano przez 14 maja 2021 Możliwość komentowania Wywiadówki została wyłączona

20 maja 2021r. o godz. 15.30 odbędą się zebrania z rodzicami. Będą one miały charakter online. Rodzice logują się na platformie Teams poprzez konto dziecka. 

Głównym celem spotkań  jest informacja o postępach uczniów w nauce oraz przedstawienie zagrożeń końcoworoczną oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów.

Ze względu na bezpieczeństwo udział w wywiadówce jest możliwy tylko przy włączonej kamerce.

Od 16:00 do 17:00 możliwy jest kontakt indywidualny z nauczycielami poszczególnych przedmiotów poprzez wysyłanie wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

Zapraszamy

Comments are closed.