browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Pożegnanie Janiny Dziełak-Grześkowiak

Opublikowano przez 31 maja 2021 Możliwość komentowania Pożegnanie Janiny Dziełak-Grześkowiak została wyłączona

Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci.

W. Szymborska

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci zasłużonej dla Choszczna Janiny Dziełak-Grześkowiak, nauczycielki języka polskiego oraz wicedyrektora naszej szkoły w latach 1975-1978, 1993-1997.

Składamy kondolencje Rodzinie.

Społeczność Szkolna
Zespołu Szkół Nr 2
im. Noblistów Polskich
w Choszcznie

Comments are closed.