browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nauczanie hybrydowe – zmiany w funkcjonowaniu szkoły

Opublikowano przez 11 maja 2021 Możliwość komentowania Nauczanie hybrydowe – zmiany w funkcjonowaniu szkoły została wyłączona

Od 17 maja br. prowadzony jest w szkole hybrydowy tryb nauczania. Kształcenie hybrydowe, zwane mieszanym, polega na realizacji zajęć stacjonarnie i zdalnie. Przypominam o obowiązujących w szkole „Procedurach ochrony uczniów i pracowników przed COVID-19”.

W związku z powyższym w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie lekcje, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rewalidacyjne i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą realizowane naprzemiennie tzn. w jednym tygodniu uczniowie uczęszczają do szkoły, a w kolejnym biorą udział w nauczaniu zdalnym.

Harmonogram nauczania hybrydowego został przesłany do nauczycieli, rodziców i uczniów w wiadomościach w dzienniku elektronicznym Librus.

Zajęcia praktyczne u pracodawców i w warsztatach szkolnych odbywają się stacjonarnie.

Z wyrazami szacunku
Barbara Ciecierska
dyrektor szkoły

Comments are closed.