browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Prezentacja warsztatów szkolnych

Opublikowano przez 19 kwietnia 2021 Możliwość komentowania Prezentacja warsztatów szkolnych została wyłączona

Zapraszamy do obejrzenia filmu o warsztatach szkolnych, gdzie kształci się młodzież w zawodach:


  • mechanik-monter maszyn i urządzeń

  • operator obrabiarek skrawających

  • ślusarz

Comments are closed.