browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Komunikat

Opublikowano przez 16 kwietnia 2021 Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie,

zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wchodzą nowe zasady funkcjonowania szkoły, które obowiązują do niedzieli 25 kwietnia br.

Zmiany w funkcjonowaniu szkoły:

  1. Młodociani pracownicy klas I i II branżowej szkoły I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
  2. Uczniowie III klas branżowej szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Bez zmian:

  1. Dla uczniów klas maturalnych nadal prowadzone będą w szkole konsultacje w grupach do 5 osób. Harmonogram konsultacji zostanie przesłany do nauczycieli, uczniów i rodziców w osobnej wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS.
  2. Zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych odbywają się stacjonarnie, ponieważ program nauczania zawodu nie daje możliwości realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  3. Lekcje będą prowadzone zdalnie zgodnie z tygodniowym planem lekcji oraz z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

Z poważaniem
Barbara Ciecierska
dyrektor szkoły

Comments are closed.