browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zebrania z rodzicami

Opublikowano przez 16 marca 2021 Możliwość komentowania Zebrania z rodzicami została wyłączona

25 marca 2021 r.  o godz. 15.30 odbędą się wywiadówki, których celem jest  przekazanie informacji o postępach uczniów w nauce oraz w klasach maturalnych przedstawienie zagrożeń końcoworoczną oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów. Będą one miały charakter zdalny. Spotkania online rodziców z wychowawcami odbędą się poprzez platformę Teams. Rodzice logują się przez konto dziecka na zaplanowane przez nauczyciela spotkanie.

UWAGA: Ze względu na bezpieczeństwo udział w wywiadówce jest możliwy tylko przy włączonej kamerce.

Od godziny 16:00 do 17:00 będzie możliwość kontaktu indywidualnego z nauczycielami. Rodzice komunikują się wówczas poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

Zapraszamy

Comments are closed.