browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ważne święta naszej Natury

Opublikowano przez 22 marca 2021 Możliwość komentowania Ważne święta naszej Natury została wyłączona

Jak co roku, dwa ważne święta zbiegają się z jeszcze chyba ważniejszym wydarzeniem. O co chodzi? Już wyjaśniam. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło dzień 21 marca Międzynarodowym Dniem Lasów, a dzień 22 marca Światowym Dniem Wody. Czy są to ważne święta? Ja uważam, że nawet bardzo. W dodatku towarzyszą cudownemu wydarzeniu, jakim jest równonoc wiosenna, czyli początek wiosny. W kalendarzu początek wiosny określa się na dzień 21 marca, a tak naprawdę różnie to bywa. Astronomiczna wiosna zaczęła się w tym roku już 20 marca o godzinie 10.37, kiedy to Słońce przekroczyło linię równika niebieskiego i znalazło się na północnej półkuli nieba.

Ktoś może zapyta: „A o co tyle szumu, przecież tak jest zawsze?” Tak. Jest. Tylko że, być może, w pędzie spraw codziennych nie potrafimy tego wszystkiego w pełni docenić. Zarówno początku wiosny, jak i wyżej wymienionych świąt: lasów i wody. Wiosna to pora radosna, wszyscy to wiemy. Przyroda budzi się do życia. I co roku powinniśmy to doceniać, bo pomimo wielu zmian klimatycznych ten cudowny proces nadal zachodzi. Żeby tak było jak najdłużej, powinniśmy także zastanowić się nad wspomnianymi świętami.

Czym jest woda, powinien wiedzieć każdy. Jest to jeden z darów natury o który powinniśmy dbać szczególnie, gdyż jest go bardzo niewiele. Żyjemy wprawdzie na „błękitnej planecie”, gdzie wody przeważają nad lądami, ale nie są to wody nadające się do picia i hodowli roślin.

W wyniku wspomnianych już zmian klimatycznych coraz częściej pojawiają się okresy suszy. Brakuje magazynów wody, tzw. zbiorników retencyjnych. Wprawdzie budujemy sztuczne, ale jednocześnie niszczymy te największe, naturalne, najlepsze. Takimi zbiornikami są lasy. I właśnie teraz, gdy zbiegają nam się święta lasów i wody, warto o tym fakcie przypomnieć:

LAS JEST NAJWIĘKSZYM I NAJLEPSZYM MAGAZYNEM SŁODKIEJ WODY

Nie tylko może przechować jej bardzo duże ilości, ale i w sposób racjonalny wodę tę „oddaje”.

Dlatego musimy dbać o te nasze skarby nie tylko w ich święto, ale każdego dnia i w każdy możliwy sposób.

Michał Tomaszczuk

Fotografie: Michał Tomaszczuk i Piotr Figas

Comments are closed.