browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kształcenie techniczne w ZS Nr 2

Opublikowano przez 3 marca 2021 Możliwość komentowania Kształcenie techniczne w ZS Nr 2 została wyłączona

Kształcenie ogólne w szkole ponadpodstawowej tworzy programowo spójną całość i stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych, a następnie ich doskonalenie lub modyfikowanie, otwierając proces uczenia się przez całe życie.

Strategia uczenia się przez całe życie wymaga umiejętności podejmowania ważnych decyzji, poczynając od wyboru szkoły ponadpodstawowej, kierunku studiów lub konkretnej specjalizacji zawodowej, poprzez decyzje o wyborze miejsca pracy, sposobie podnoszenia oraz poszerzania swoich kwalifikacji, aż do ewentualnych decyzji o zmianie zawodu. I te umiejętności kształtowane będą w szkole ponadpodstawowej.

Absolwenci szkół podstawowych mogą kształcić się w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie w Technikum Ochrony Środowiska i Technikum Handlowym.

Technik ochrony środowiska jest to kierunek przyszłości. Obecnie, w okresie rozwoju świadomości ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej, poszukuje się specjalistów ochrony środowiska. Dobrze przygotowani absolwenci tego kierunku na pewno znajdą satysfakcjonującą dla siebie pracę, m.in.: w ośrodkach badań i kontroli środowiska, oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody, przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, instytutach naukowo-badawczych, prywatnych zakładach specjalistycznych. administracji samorządowej i państwowej. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia to: ocena stanu środowiska oraz planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.
Według badania serwisu www.wynagrodzenia.pl specjalista ds. ochrony środowiska może liczyć na zarobki rzędu 4220 zł brutto, a aż 25% najlepiej opłacanych może osiągnąć wynagrodzenie wyższe niż 5500 zł brutto.

Technik handlowiec to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy w Polsce, jak i za granicami naszego państwa, dlatego po ukończeniu technikum handlowego mamy nieograniczone możliwości zatrudnienia. Techników handlowców zatrudniają firmy prowadzące sprzedaż towarów i usług, przedsiębiorstwa produkcyjne, banki i przedsiębiorstwa finansowe, hurtownie czy magazyny. Warto pamiętać, że handlowcy należą do pracowników, którzy zwykle nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Zgodnie z danymi badania „Barometr zawodów”, obecnie w wielu obszarach Polski notuje się deficyt techników handlowców, przedstawicieli handlowych, pracowników e-commerce oraz sprzedawców. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia to: prowadzenie sprzedaży oraz prowadzenie działań handlowych.

Handlowcy pełnią bardzo ważną rolę w wielu przedsiębiorstwach. To od ich sprawności, zdolności do przekonywania i umiejętności utrzymania dobrych relacji z klientami w dużej mierze zależy sukces finansowy firmy. Większość osób na tym stanowisku to mężczyźni.

A jak wygląda kwestia zarobków? Te uzależnione są od stażu pracy, wykształcenia, a także od wielkości i lokalizacji firmy. Zgodnie z danymi opracowanymi przez portal www.wynagrodzenia.pl technik handlowiec może liczyć na zarobki rzędu 5080 zł brutto, a 25% najlepiej opłacanych osiąga pensję wyższą niż 6600 zł brutto. Warto również pamiętać, że osoby na tym stanowisku często pracują w systemie prowizyjnym i ich wynagrodzenie jest uzależnione od liczby sprzedanych produktów czy usług.

KSZTAŁCENIE TECHNICZNE – DLACZEGO WARTO?

  • Pięć lat nauki lepiej przygotuje Cię do egzaminu maturalnego;
  • Masz łatwiejszy start na studia;
  • Możesz podjąć pracę w zawodzie i studiować;
  • Uzyskany przez Ciebie dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie honorują kraje UE;
  • Większość firm poszukuje pracowników z doświadczeniem zawodowym, które zdobędziesz na organizowanych przez szkołę praktykach;
  • Zdobędziesz niezbędną wiedzę oraz umiejętności przygotowujące Cię do wejścia na rynek pracy, jak również do prowadzenia własnej firmy.

Aby poprawić swoje szanse na zatrudnienie, wiele osób zdobywa dodatkowe kwalifikacje i podejmuje pracę w zawodach pokrewnych. Dlatego też raczej nie zasilają oni grona długotrwale bezrobotnych. Jednym z najważniejszych zadań technikum jest rozwijanie kompetencji językowych i kompetencji komunikacyjnych stanowiących kluczowe narzędzie poznawcze we wszystkich dyscyplinach wiedzy. W przyszłości te umiejętności pomogą nam rozszerzyć swoją działalność na całym świecie. 

Hanna Kuźmicz – kl. I TOŚ, Oliwia Biniek – kl. I TH

Comments are closed.