browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zmiana harmonogramu zajęć z projektu

Opublikowano przez 5 lutego 2021 Możliwość komentowania Zmiana harmonogramu zajęć z projektu została wyłączona

 Poniżej znajduje się zmieniony harmonogram zajęć z projektu “Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja*.

Zmiana harmonogramu na okres zdalnej nauki 2021r. (pobierz)

Comments are closed.