browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zdążyć z miłością

Opublikowano przez 19 lutego 2021 Możliwość komentowania Zdążyć z miłością została wyłączona

Trudny czas dla wszystkich spraw człowieczych. Nie ma co jednak czekać na czas lepszy i nawet jeśli nie możemy żyć pełnią życia, to drążą nas zwykłe pragnienia. A czego ludzie pragną najbardziej? Czyżby miłości? Pozostawiamy to proste pytanie bez odpowiedzi. I bez komentarza. Jednak miłości wychodzimy naprzeciw.

Dlatego właśnie biblioteka szkolna Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie zorganizowała już XV Polsko-Angielski Konkurs Recytatorski Poezji o Miłości. Uczniowie szkoły musieli wykonać naprawdę trudne zadanie. Mieli przygotować recytacje wybranych wierszy i mieli zmagać się z oporną techniką, jako że Konkurs odbył się w formie zdalnej. Trzeba było przysłać nagranie wiersza lub, zachowując względy bezpieczeństwa, nagrać wykonanie w szkole.

W Konkursie udało się organizatorowi, czyli pani Lilli Rybce, zgromadzić 9 elektronicznych zapisów recytacji: 6 wykonań po polsku i 3 wykonania po angielsku. Dnia 19.02.2021 r. w czytelni szkolnej odtworzono nagrania i dokonano oceny. W kameralnej atmosferze dyrekcja szkoły, pani Barbara Ciecierska i pani Jolanta Pluta, oraz jury, w którego skład weszli: pani Beata Zgorzelska i pani Agnieszka Kurpiewska, a także wspomagający pan Piotr Figas, przed wielkim ekranem cieszyli się, że młodzież ZS Nr 2 nadal chce kochać. Również ciekawi nauczyciele języka angielskiego, współorganizatorzy Konkursu w osobach pani Małgorzaty Brzustowicz i pana Mariusza Spychaja, dołączyli do propagatorów najpiękniejszego na świecie uczucia, a ich głos liczył się przy ocenie prezentacji angielskich.

Jury Konkursu już na początku wyraziło podziw dla uczestników za zaangażowanie, ale kryterium przyjęte przez organizatora było surowe – należało wskazać jednego laureata w recytacji polskiej i jednego w angielskiej. Wyniki ogłosiła pani Beata Zgorzelska, która rozpoczęła od podkreślenia jeszcze raz swojej wdzięczności dla wykonawców. Spośród wszystkich recytacji polskich trzy pretendowały do tytułu laureata: Karoliny Kowalczyk z klasy IITH, Weroniki Rusieckiej z klasy IIITH i Oskara Kurpińskiego z klasy IVTOŚ. Przewodnicząca jury omówiła walory prezentacji i ich niedociągnięcia, a potem wydała werdykt. Zwyciężczynią XV Polsko-Angielskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji o Miłości w kategorii recytacji polskiej została Weronika Rusiecka z wierszem Adama Mickiewicza „Niepewność”. W kategorii recytacji angielskiej zwyciężczynią została Katarzyna Warszawiak z klasy IITH z własnym tekstem „The Longing”, przy czym podkreślono poprawny język uczestniczki i walory recytatorskie.

Tradycja naszych konkursów recytatorskich jest już długa i cieszymy się, że nawet czas epidemii nie odstrasza uczniów ZS Nr 2 od mówienia o tym, co tak przecież piękne. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, zostaną oni nagrodzeni ocenami celującymi.

Poniżej prezentujemy zdjęcia i wybrane nagrania. Nie są to wszystkie wykonania, ale kierowaliśmy się względami technicznymi.

Fotografie: Mariusz Spychaj

Laureat recytacji polskiej – Weronika Rusiecka IIITH

Pretendenci do tytułu laureata recytacji polskiej

Nagranie samodzielne uczestniczki:

Comments are closed.