browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Podziękowania

Opublikowano przez 12 lutego 2021 Możliwość komentowania Podziękowania została wyłączona

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych Powiatu Choszczeńskiego,
Nauczyciele,
Rodzice,
Drodzy Uczniowie,

od 01 do 12 lutego 2021 r. mieliśmy ogromny zaszczyt gościć w naszej szkole uczestników etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, zorganizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Doceniając wyróżnienie, jakim jest wytypowanie Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie do koordynacji i przeprowadzenia etapu rejonowego oraz organizacji i przeprowadzenia etapu wojewódzkiego konkursów, chcielibyśmy przede wszystkim podziękować Dyrektorom szkół za współpracę.

Nauczycielom składamy wyrazy uznania za zaangażowanie w pracy z uczniami, rozwijanie ich zainteresowań i pasji.

Młodzieży gratulujemy i życzymy sukcesu na szczeblu wojewódzkim.

Rodzicom dziękujemy za troskę, wsparcie i motywowanie swoich pociech do zdobywania wiedzy.

Z wyrazami szacunku
Barbara Ciecierska
dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
im. Noblistów Polskich
w Choszcznie

Comments are closed.