browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – konkurs literacki

Opublikowano przez 2 lutego 2021 Możliwość komentowania Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – konkurs literacki została wyłączona

Czesław Miłosz, patron naszej szkoły, w finale wiersza „Moja wierna mowo” napisał:

Moja wierna mowo,
może to jednak ja muszę ciebie ratować.
Więc będę dalej stawiać przed tobą miseczki z kolorami
jasnymi i czystymi jeżeli to możliwe,
bo w nieszczęściu potrzebny jakiś ład czy piękno.

W czasach, gdy „fejsowa”, a nawet „fejkowa” produkcja językowa podbija rynki naszych serc, chcemy jeszcze raz, na przekór modom, poszukać wzorców pięknej polszczyzny. Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie nosi imię Noblistów Polskich, a wśród nich są pisarze i poeci. Chcemy zapytać, czy oni aby na pewno jeszcze wystarczają, by pokazać nam wszystkim piękno języka polskiego. Chcemy dowiedzieć się, czy młode pokolenie Polaków szuka i, co najważniejsze, czy znajduje swoje autorytety językowe. Kim są owe autorytety? Co ukazują młodzieży? Jaką drogę języka wyznaczają? Czy nauczyciele mijają się z młodym pokoleniem, czy dotrzymują młodym kroku? Nie jesteśmy staroświeccy czy staromodni i właśnie dlatego w konkursie literackim z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego zadamy Wam, Drodzy Uczniowie, jedno ważne pytanie. Podzielcie się z nami swoimi refleksjami.

Temat pracy literackiej jest następujący:

Jaki jest Twój wzorzec pięknej polszczyzny? W pracy na minimum 300 słów przedstaw osoby, twórców, wykonawców bądź dzieła literackie, filmowe czy piosenki lub programy, które wywierają największy wpływ na język, jakim się posługujesz.

Regulamin:

  1. Konkurs jest anonimowy, wybierz godło (pseudonim) i tym godłem oznacz swoją pracę.
  2. Pracę napisz w programie Word lub w Notatniku, ponieważ będzie ona oceniana i komentowana.
  3. Zadbaj o estetykę pracy.
  4. Gotową pracę prześlij swojemu nauczycielowi poloniście, zostanie ona oceniona i przekazana innym członkom jury.
  5. Każdy członek jury przyzna za pracę maksymalnie 15 punktów, za pracę można uzyskać maksymalnie 60 punktów.
  6. Termin nadsyłania prac upływa w środę, 17. lutego 2021 r.
  7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w poniedziałek, 22. lutego 2021 r., z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który przypada 21. lutego.
  8. Zwycięzcy otrzymają dyplom, nagrody książkowe i ocenę celującą z języka polskiego.
  9. Wszyscy uczestnicy otrzymają ocenę bardzo dobrą z języka polskiego.
  10. Nagrodzone prace, za zgodą uczestników, zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

W skład jury wchodzą: pani Agnieszka Kasperczuk, pani Agnieszka Kurpiewska, pani Lilla Rybka, pan Piotr Figas.

nauczyciele poloniści ZS Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie

Comments are closed.