browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zebranie z rodzicami

Opublikowano przez 6 grudnia 2020 Możliwość komentowania Zebranie z rodzicami została wyłączona

Szanowni Państwo,
10 grudnia 2020 r. w związku z ograniczeniem funkcjonowania szkoły spowodowanym pandemią, wywiadówki odbędą się zdalnie:

  1. Od 15:30 do 16:00 odbędą się spotkania online rodziców z wychowawcami, tzn. wychowawcy planują zebrania na platformie MS Teams, a rodzice logują się przez konto dziecka. Głównym celem spotkania jest informacja o postępach uczniów w nauce oraz przedstawienie zagrożeń śródroczną oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów.
  2. Od 16:00 do 17:00 zapraszamy do kontaktu indywidualnego z nauczycielami poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

Z poważaniem
Barbara Ciecierska
dyrektor szkoły

Comments are closed.