browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nobliści Polscy 2020

Opublikowano przez 11 grudnia 2020 Możliwość komentowania Nobliści Polscy 2020 została wyłączona

Młodzi ludzie z poznawaniem świata nie chcą czekać, aż ten świat stanie się lepszy. Kiedy nie będzie już chorób, śmierci i wojen. Ciekawość młodych ludzi musi być zaspokojona niezależnie od okoliczności. Naszą, nauczycieli, odpowiedzialnością jest rozumieć to proste prawo młodości i stwarzać takie warunki, by poznawcze pasje młodych znalazły ujście. Tego rodzaju refleksja przyświecała organizatorom już XIX, tym razem zdalnego, Międzyszkolnego Konkursu „Nobliści Polscy”, poświęconego prezentacji biografii i dorobku polskich laureatów Nagrody Nobla. Zadaniem reprezentacji szkół podstawowych było przygotowanie zapisu filmowego prezentacji multimedialnej pod hasłem:

Trudne drogi…” – Nobliści Polscy i ich edukacja

Organizatorzy liczyli, że uczestnicy, poznając skomplikowane biografie naszych wielkich rodaków, pojmą, jak trudno niekiedy przełamywać bariery i jak wielką moc ma wola ducha oraz determinacja w dążeniu do celu.

10 grudnia 2020 r. jury w składzie: pani Irena Rękawiecka-Sadowska – pomysłodawczyni i inicjatorka Konkursu, pani Anna Lewicka – dyrektor zaprzyjaźnionej ze szkołą Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie, pani Maria Mińska – właścicielka zawsze życzliwej szkole księgarni „Pegaz” oraz pan Tomasz Wacław Jabłecki – ceniony choszczeński regionalista, obejrzało nadesłane prezentacje i przystąpiło do oceny. Pod uwagę brano: wnikliwość poszukiwań, trafność zaprezentowanych informacji w odniesieniu do hasła, walory popularyzatorskie prezentacji oraz oryginalność i atrakcyjność formy. Jury, kierując się tymi kryteriami i zdając sobie sprawę, jak wielką sztuką jest przygotowanie atrakcyjnego, a jednocześnie czytelnego dla widza filmu z idealnym chronometrażem i dobrze wkomponowanymi multimediami, wyłoniło zwycięzców. Oto oni:

  • Grand Prix „Pierwszy Szczebel do Nobla” wywalczyła reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie w składzie: Oliwia Domańska, Kacper Gigiel, Aleksander Szczesny pod opieką pań Elżbiety Wareliś i Dominiki Muszyńskiej.
  • II miejsce ex aequo wywalczyły reprezentacje:
    • Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie w składzie: Hanna Jakubowska, Maria Murat, Michalina Kasperczuk pod opieką pani Małgorzaty Szemlij;
    • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach w składzie: Karolina Kacperska, Dominik Krysiński, Filip Waracki pod opieką pani Urszuli Ulaszewskiej.

Pani Irena Rękawiecka-Sadowska w słowie końcowym podkreśliła wagę tematu prezentacji i dociekliwość młodych badaczy, wskazała rolę dydaktyczną i popularyzatorską przygotowanego materiału oraz podziękowała wszystkim uczestnikom, ze szczególnym naciskiem – opiekunom reprezentacji szkół. Nie zapomniała o organizatorach, przy czym mocno zaznaczyła, jak przyjemnie było oceniać uczestników w świątecznej atmosferze, stworzonej w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Nr 2. Pan Tomasz Wacław Jabłecki dodał, że wszystkie zwycięskie prezentacje zasługują na to, by je upowszechniać. Jury było zgodne, że za znakomite odczytanie losów młodziutkiej Marii Skłodowskiej przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Choszcznie, za dostrzeżenie przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Choszcznie mniej znanej postaci Józefa Rotblata – Noblisty, który nigdy nie wyrzekł się polskości, czy też za szerokość spojrzenia i elegancję prezentacji Szkoły Podstawowej w Grzędzicach w pełni należało się zwycięstwo.

Nagrodą Grand Prix „Pierwszy Szczebel do Nobla” jest pamiątkowa statuetka, wykonana w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Nr 2, oraz książki. Nagrodą specjalną, którą otrzyma Kacper Gigiel ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie, jest książka ufundowana przez panią Marię Mińską.

W rozmowach kuluarowych pojawiły się szczegółowe wskazówki dotyczące przygotowywania prezentacji. Oto kilka z nich: należy trzymać się hasła; treści prezentacji powinny być dobrane według pewnego klucza, sam przegląd encyklopedyczny nie zawsze wystarcza; ten klucz można wypracować po wnikliwej analizie zaproponowanego tematu; zbytnie nagromadzenie treści na poszczególnych slajdach przy niewielkiej czcionce utrudnia odbiór; materiał multimedialny powinien być spójny z treściami i wzbogacać całość interpretacyjnie. To najważniejsze uwagi, które naprawdę warto wcielić w życie przy kolejnych działaniach.

Organizatorzy XIX Międzyszkolnego Konkursu „Nobliści Polscy” pragną podziękować dyrekcjom wszystkich szkół biorących udział w Konkursie, opiekunom reprezentacji i uczestnikom. Chcemy pogratulować i podziękować, ponieważ nadesłane prace z pewnością będziemy wykorzystywali w naszej szkole.

Zapraszamy w przyszłym roku do jubileuszowego XX Międzyszkolnego Konkursu „Nobliści Polscy”.

Publikujemy prezentację Szkoły Podstawowej Nr 3, która wywalczyła I miejsce:

Comments are closed.