browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kształcenie branżowe – po rozmowie z uczniami

Opublikowano przez 2 grudnia 2020 Możliwość komentowania Kształcenie branżowe – po rozmowie z uczniami została wyłączona

Uczniowie, kształcąc się w systemie trzyletnim i wybierając różne zawody: mechanik pojazdów samochodowych, rolnik, sprzedawca, stolarz, starają się i chcą spełniać swoje marzenia związane z dalszym kształceniem i miejscem na rynku pracy.

Dziś problemem nie jest bezrobocie, ale dostosowanie kwalifikacji do rynku pracy. I w tym kontekście było wprowadzono obowiązkowe egzaminy zawodowe. Różnorodność zawodów jest właśnie tą możliwością ułatwiającą rozwój ucznia i pomagającą znaleźć swoje miejsce w dzisiejszym świecie. W rozmowie z uczniami podkreślają oni trafność decyzji o dobrym wyborze szkoły, jak i zawodu, wskazując jednocześnie na chęć i obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego, mając świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Natomiast szkoła ma pełną satysfakcję z włożonej pracy i efektów kształcenia, i będzie zmotywowana do podnoszenia jakości pracy.

Tutaj, oprócz kadry kierowniczej, uczniowie klasy zwracają szczególną uwagę na pomoc i doświadczenie doradcy zawodowego. Jego zaangażowanie i wiedza są ważnym elementem na drodze kształcenia młodocianych pracowników, przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. Uczniowie wiedzą, że dobra znajomość zawodu, wiedza i umiejętności znajdą zapotrzebowanie u przyszłych pracodawców.

Uczniowie podkreślają, chociaż są na początku swojej nauki zawodu rolę pracodawców, swoich relacji z nimi, podkreślają doświadczenie i wiedzę, która stanowi nieodzowny element kształcenia w zawodzie. Choć warunki nauki zostały ograniczone pandemią, jednoznacznie podkreślają, że najważniejszym elementem w kształceniu zawodowym jest bezpośrednia relacja uczeń-pracodawca i tego elementu bardzo im brakowało w ostatnim czasie.

Bardzo często w rozmowie z wychowawcą uczniowie podkreślali trafność wyboru zawodu, w szczególności tzw. ścieżkę zawodową, po której uczeń będzie miał dużą szansę zatrudnienia. Uczniowie klasy mają świadomość, że pracodawcy potrzebują fachowców w swojej branży i coraz bardziej są świadomi swojego wyboru i możliwości, jakie daje im kształcenie branżowe w naszej szkole.

klasa IC Branżowej Szkoły I Stopnia wraz z wychowawcą,
panem Maciejem Żołnierzowem

Comments are closed.