browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Harmonogram przeprowadzania egzaminów zawodowych w sesji styczeń – luty 2021

Opublikowano przez 11 grudnia 2020 Możliwość komentowania Harmonogram przeprowadzania egzaminów zawodowych w sesji styczeń – luty 2021 została wyłączona

Harmonogram przeprowadzania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2021r. dla wszystkich typów szkół

Część pisemna dla wszystkich kwalifikacji odbędzie się w dniu 12 stycznia 2021r. wg załączonego harmonogramu:

Harmonogram egzaminów zawodowych – część pisemna (pobierz)

Harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2021r. dla wszystkich typów szkół

Część praktyczna dla wszystkich kwalifikacji odbędzie się wg załączonego harmonogramu:

Harmonogram egzaminów zawodowych – część praktyczna (pobierz)

Comments are closed.