browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

“Nobliści Polscy” – zaproszenie

Opublikowano przez 20 listopada 2020 Możliwość komentowania “Nobliści Polscy” – zaproszenie została wyłączona

Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie nosi zaszczytne imię Noblistów Polskich. Taki patronat zobowiązuje i skłania do działań popularyzujących dokonania i budujących wśród młodszych pokoleń rodaków prestiż polskich laureatów Nagrody Nobla.

XIX Międzyszkolny Konkurs “Nobliści Polscy” organizatorzy postanowili przeprowadzić w formie zdalnej. Tracimy wiele, bo nasza impreza miała wielkie walory integracyjne i panująca podczas zmagań atmosfera była jej niewątpliwym atutem, ale jesteśmy przekonani, że formuła zdalnej rywalizacji wzbudzi nie mniejsze emocje. Jesteśmy pełni nadziei, że podejmiecie Państwo wyzwanie również i w tym roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zmaganiach i życzymy, aby Państwa udziałem stał się „Pierwszy Szczebel do Nobla” – Grand Prix Międzyszkolnego Konkursu ,,Nobliści Polscy’’.

REGULAMIN KONKURSU


 1. Konkurs jest kierowany uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.
 2. Konkurs odbywa się zdalnie.
 3. Każda biorąca udział w Konkursie szkoła do 4 grudnia 2020 r. zgłasza reprezentację składającą się z trzech osób oraz pracę konkursową. Zgłoszenia, z podaniem nazwy szkoły, składu reprezentacji i nazwiska opiekuna, oraz prace konkursowe, należy przesłać elektronicznie na adres: sekretariatch@vp.pl
 4. W dniu 10 grudnia 2020 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich wyboru najlepszych prac dokona jury w składzie: Irena Rękawiecka-Sadowska, Anna Lewicka, Maria Mińska, Stefan Szemlij i Tomasz Wacław Jabłecki.

OPIS KONKURSU


 • Konkurs ma formę prezentacji multimedialnej, której w roku 2020 przyświeca hasło:
  „Trudne drogi…” – Nobliści Polscy i ich edukacja
 • Prezentację przygotowują 3 osoby reprezentujące szkołę;
 • Wyboru postaci Noblistów Polskich do prezentacji dokonują uczestnicy;
 • Liczbę slajdów w prezentacji ogranicza się do maksimum 50;
 • Jury przyznaje punkty konkursowe, biorąc pod uwagę:
  • wnikliwość poszukiwań,
  • trafność zaprezentowanych informacji w odniesieniu do hasła,
  • walory popularyzatorskie prezentacji,
  • oryginalność i atrakcyjność formy prezentacji, w tym wykorzystanie rozmaitych multimediów;
 • Prezentację należy przygotować w programie Power Point i zapisać ją jako plik wideo mp4. Jest to możliwe bezpośrednio z poziomu Power Pointa;
 • Zwycięzcy Konkursu otrzymają statuetkę „Pierwszy Szczebel do Nobla”. Zostaną także ufundowane nagrody książkowe.

USTALENIA KOŃCOWE


 1. Organizatorzy zapewniają uczestnikom pełną informację o Konkursie i przestrzeganie zasad regulaminu, powołują jury, nadzorują ocenę, przygotowują nagrody.
 2. W sprawach spornych ostateczne decyzje podejmuje jury.

Dla zachęty obejrzyjcie, jak nasze młode wykonawczynie recytują wiersze patronki szkoły – Wisławy Szymborskiej.

Comments are closed.