browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Narodowe Święto Niepodległości 2020

Opublikowano przez 10 listopada 2020 Możliwość komentowania Narodowe Święto Niepodległości 2020 została wyłączona

11 listopada 2020 r. mija 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku obchodzimy rocznicę szczególnie wyjątkowo ze względu na wprowadzone obostrzenia w związku z trwającą epidemią COVID- 19. Niecodzienna sytuacja wymaga wyjątkowych sposobów uczczenia jednego z najważniejszych świąt państwowych.

Jednym z symboli niepodległości kraju jest hymn narodowy. Adam Mickiewicz stwierdził: “Sławna pieśń legionów polskich poczyna się od wierszy, które są godłem historii nowej: Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Słowa te mówią, że ludzie mający w sobie to, co istotnie stanowi narodowość, zdolni są przedłużać byt swojego kraju niezależnie od warunków politycznych tego bytu, i mogą nawet dążyć do urzeczywistnienia go na nowo…”

Zespół Szkół Nr 2 włączył się w rozpoczętą przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży w roku 2018 akcję. O godzinie 11.11 pani dyrektor Barbara Ciecierska, pani wicedyrektor Jolanta Pluta oraz wszyscy obecni w szkole nauczyciele, uczniowie, pracownicy, a także obecni przed komunikatorami odśpiewali „Mazurek Dąbrowskiego”, w ten symboliczny sposób upamiętniając rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przypomnijmy, że 11 listopada 1918 r. Józef Piłsudski, cieszący się ogromnym poparciem wśród Polaków, autorytetem wśród żołnierzy, otrzymał z rąk Rady Regencyjnej, zależnego od zaborców organu, władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich. Niezależne dowództwo nad polskim wojskiem stało się atrybutem odradzającej się polskiej suwerenności. Trzy dni później otrzymał władzę cywilną. Odzyskanie niepodległości w 1918 r. było wynikiem sprzyjających okoliczności politycznych, działalności Polaków poza granicami kraju, czego efektem był program pokojowy zaprezentowany przez prezydenta USA T.W. Wilsona, w którym zaprojektowano konieczność utworzenia państwa polskiego. Polska zawdzięczała także niepodległość Polakom działającym wewnątrz kraju, z determinacją walczącym o powrót swojej ojczyzny na mapę Europy. Reprezentowali oni odmienne poglądy polityczne, często bardzo różniąc się od siebie w prezentowanych pomysłach na kształt społeczny i polityczny Polski. Mimo różnic, wspólnym mianownikiem łączącym Polaków była wolna, suwerenna, niepodległa Polska. Niech to nas także połączy w 2020 r. Pamiętajmy o tym, wywieszając biało-czerwoną flagę w dniu 11 listopada.

Beata Zgorzelska

Comments are closed.